Tungvint for bostedsløse å sove i en by og få behandling i en annen

BOSTEDSLØSE: Hensikten vår er selvsagt ikke å stenge kommunegrensene og la bostedsløse bli kasteballer i et lokalt Svarte-Per spill. Tvert imot.

John Peter Hernes (H) startet krangelen mellom Sandnes og Stavanger om de bostedsløse. Her utdyper han synspunktene sine sammen med Kari Raustein.

Debattinnlegg

 • Kari Raustein
  Fraksjonsleder helse- og velferd (H)
 • John Peter Hernes
  Kommunestyrerepresentant i Stavanger (H)
Publisert: Publisert:

Først vil vi takke Stavanger Aftenblad for å ha løftet frem spørsmålene vi har tatt opp rundt en del av problemene med bosted for bostedsløse. I etterkant av oppslagene har vi fått henvendelser og støtte fra både fagfolk og brukere som kjenner situasjonen godt, og som er glade for spørsmålene som er reist.

Med en kommunestruktur som deler den felles byregionen vår opp i flere kommuner, er vi helt avhengige av godt samarbeid. Ikke minst for å finne gode løsninger for dem som for en kortere eller lengre periode har det aller vanskeligst.

Tungvint løsning

Fagfolk og brukere forteller oss at det er helt rett at det ikke er noen god løsning at Stavanger sender sine bostedsløse til Sandnes, eller at Sandnes sender sine til Stavanger. For å gi brukerne best mulig individuelt tilpassete og helhetlige tjenester, er det viktig at tjenestetilbudet er samlet, som vil si; bolig og oppfølgingstjenestene samme sted.

Ved å gi brukerne fra Sandnes opphold i Stavanger om natten, risikerer en at brukerne ikke orker å reise til oppfølgingstjenestene i Sandnes på dagen. Reisens utgifter blir for vanskelig å prioritere i en hverdag som for mange er preget av utgifter til rusmiddel. På den måten kan tjenestenes kontinuitet reduseres, noe som er avgjørende for mennesker som allerede har mye å bekymre seg for.

Selv om det ikke er langt mellom Stavanger og Sandnes, eller Gjesdal, blir det en ekstra barriere om brukerne av tilbudet for bostedsløse må prioritere å bruke penger på å reise fra der de har bodd til der de skal få andre tilbud. Og det å reise er i seg selv et ekstra stress i en hverdag som ofte er ganske krevende og kaotisk fra før.

Trygt for alle

Når det gjelder selve tilbudet, må det vel blinke et gult lys når man bare har en eneste tilbyder på et anbud? Og når både naboer og brukere sier at det er en uheldig løsning at enda flere skal henvises til samme sted i Bergelandsgata i Stavanger? Uten å kunne bekrefte eller avkrefte dette selv, forstår vi også at det stilles spørsmål ved hvor godt selve bygget er tilpasset til formålet. Dette er ikke en kritikk av Sandnes som mange sier har gjort en vel så god jobb som Stavanger når det gjelder bostedsløse generelt.

Utformingen av selve tilbudet må være sånn at det gir trygghet for dem som bor der, ansatte og naboer. For å få det til må vi se til hva andre kommuner har gjort, og være pragmatiske på å kopiere løsninger som er realistiske å få til. Noen peker på hvordan Trondheim kommune har laget tilbud som er bra, andre mener at Trondheims tilbud er ideologisk feil.

Her er det ingen kvikk fiks, men vi er sikre på at målet må være et bedre og mer stabilt tilbud nær der brukerne føler seg hjemme, og nær der de mottar andre former for hjelp på dagtid. Det krever samarbeid mellom kommunene.

Selv om det ikke er langt mellom Stavanger og Sandnes, eller Gjesdal, blir det en ekstra barriere om brukerne av tilbudet for bostedsløse må prioritere å bruke penger på å reise fra der de har bodd til der de skal få andre tilbud. Og det å reise er i seg selv et ekstra stress i en hverdag som ofte er ganske krevende og kaotisk fra før.

Les også

 1. Høyre i Stavanger skeptiske til bostedsløse fra Sandnes

 2. Det vil være et til­bake­skritt dersom de svakeste blir ofre for samar­beids­proble­mene mellom kommu­nene på Nord-Jæren

 3. De overtar driften etter Bedriftshotellet i Sandnes

Publisert:
 1. Sandnes
 2. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Vårt energisystem er satt på spill

 2. Fikk inn mer penger enn planlagt til minnesmerke

 3. Tre skjørt og bluse-hus nominert til pris

 4. FHI tror tiltak har begrenset effekt mot omikronvarianten

 5. – Det er fryktelig dumt å basere hele sexlivet på et lite organ som funker eller ikke funker

 6. Dette kan Lyse gjøre for å dempe strømsjokket