Skolene må få tydeligere beskjed og tydeligere rammer for å kunne ivareta elevene og takle pandemien

DEBATT: Endringstakten i grunnskolen må ned. Innføringen av den nye læreplanen bør utsettes ett år. I år bør det ikke gjennomføres eksamen for elever født i 2005. Skolene må få beskjed om hva som skal nedprioriteres under pandemien. Og Guri Melby må være tydeligere overfor kommunene og statsforvalterne om hva som forventes av skolene nå.

Et bilde av pandemiåret: Tom skolegård ved Gosen skole i Stavanger.

Debattinnlegg

 • Anne-Marthe Nygård Basso
  Anne-Marthe Nygård Basso
  Rektor, Gosen skole
Publisert: Publisert:

«Rektor, hvorfor skal vi ha eksamen når vår opplæring har vært mangelfull eller ikke bra nok dette året? ’04-erne’ hadde ikke eksamen.»

En elev på 10. trinn stilte meg dette spørsmålet. Elevene spør godt.

Det er på tide at vi skoleledere og politikere spør oss hva som er det viktigste for elevene. Eller hva er elevenes beste? Mulig er svaret akkurat nå en motivert og ikke utslitt lærer, trygge foresatte og robuste og svært kompetente skoleledere.

Til leserne som ikke kan ungdommens sjargong: «04-erne» er de som gikk ut av ungdomsskolen våren 2020, de som ble født i 2004.

Stabile ansatte

Det er med stor interesse jeg har fått med meg at det har blitt debattert i Stortinget, sosiale medier og i ulike artikler hva som er merbelastningen i skole og barnehage. Det er bra!

Interessant er det å se hvilken innsikt, eller manglende innsikt, jeg mener politikere og fagforeninger på kommunalt og nasjonalt nivå har når det gjelder ansattes merbelastning. Jeg registrerer at Steffen Handal i Utdanningsforbundet får relativt tydelige tilbakemeldinger fra sine organiserte, og ikke alltid i positive ordelag, der de mener at fagforeningene ikke målbærer de organiserte medlemmenes innspill. Det blir tatt frem kompensasjon i form av betaling for merarbeidet – hva er den egentlige merbelastningen skolen?

Har dette noe med elevens beste å gjøre? Ja det mener jeg at det absolutt har.

I høst så økte sykefraværet på vår skole og ved mange av de skolene som jeg kjenner til. Da kom det kompensasjon for vikarer fra staten. Vår skole fikk fem lærere ekstra i høst, og det hjalp veldig. Bra tiltak, kunnskapsminister Guri Melby! Vi takker for det, – men dekning av vikarer er en kvantitativ tilnærming og handler om å holde driften i gang.

Stopp polarisering innad i skolen og på tvers av virksomheter i kommunene!

Innad i skolen må en ikke sette grupper opp mot hverandre gjennom å vektlegge hvem som er mest/minst sliten eller mest/minst viktig! Dette går utover elevene, da vi bruker for mye energi på dette kontra å samhandle for å gi en best mulig opplæring for elevene.

Vi tar alle en for laget på skolene, her er det ikke forskjell på noen. Alle har økt belastning! Allikevel er det viktig å understreke at det er lærerne og skolelederne som har ansvaret for opplæringen til elevene.

Andre yrkesgrupper i skolen er svært viktige, og de er viktig i den læringsstøttene oppfølging av elvene. Men det er faktisk ikke lov, jf. krav til utdanning, å drive opplæring i fagene hvis du ikke har godkjent lærerutdanning.

Det samme gjelder når det skal måles om lærere eller barnehagelærere er mest/minst sliten. Dette er tull og tøys og en massiv avsporing i arbeidet med å gi en god opplæring for elevene – og det midt i en alvorlig pandemi.

Bruk energien på elevene eller de små barna, de trenger oss!

Skap forutsigbarhet og god kommunikasjon!

Det som er likt for alle i skolen, er usikkerheten om hva morgendagen bringer, frykt for å bli syk, økende endringstakt, krav vi ikke klarer å imøtekomme og frykt for å ikke gi optimal opplæring. Personlig kjenner jeg hver dag på følelsen av at jeg ikke strekker til som rektor for alle og for de krav som stilles til rollen.

Det å opprette god informasjon og kommunikasjon innad i skolen er viktig. Da kan vi vende fokuset i retning elevene og ikke bruke tid på å tolke, undre, spørre, av og til opponere eller kverulere internt i organisasjonen eller med øverste ledelse, så som skolesjefen.

Det er elevens beste at vi voksne på skolene har søkelys på dem og deres behov.

Reduser merbelastningen hos alle ansatte i skolen!

Hva er denne merbelastningen da? Er det ikke bare den vanlige jobben ansatte i skolen skal gjøre, pluss at de må passe på at elevene ikke er for nærme hverandre?

Min mening er at merbelastningen i dag er dårlig samvittighet for manglende tid til elevene og mulighet for implementering av den nye læreplanen, LK 20. Jeg aner en langvarig slitasje blant ledelse og ansatte fordi det ikke er mulighet til en optimal samskaping gjennom samhandling i arbeidet med å få til gode prosesser i kollegiet. Dette er viktig for å kunne omsette læreplanens krav til god opplæring for elevene. Det er utfordrende når det ikke kan være møter på skolen når det meste skjer digitalt.

Økt og stort fravær blant elever som må være hjemme pga. symptomer på covid-19, og dermed daglig/ukentlig, fører til at flere elever enn vanlig må følges opp under eller i etterkant. Foresatte blir frustrerte, og skolen blir det samme. Vi har dårlig samvittighet for sårbare elever som vi ikke klarer å følge opp.

Økt fravær blant ansatte fordi at de selv er syke eller har syke barn, medfører merarbeid for resten av kollegiet.

Lærerne får ikke til å legge til rette for variert og praktisk undervisning, og dermed er det fare for dårligere kvalitet på undervisningen. Fremmedspråklærerne sliter med muntlig aktivitet og metodevariasjon. Mye av årsaken er at skolen har vært organisert på gult og til tider rødt nivå over lang tid.

Elevens beste er å hjelpe skolefolket til å senke skuldrene

Hvordan skal vi få lavere skuldre?

 • Vi fortsetter å smake på alt det gode i nye læreplaner, men utsetter det strategiske og systematiske arbeidet med LK 20 til høsten både sammen med elever og i kollegiet. Det første kullet som tar eksamen etter LK20, er de født i 2007, – ikke de som er født i 2006.
 • Senke endringstakten og legg til rette for forutsigbarhet.
 • Eksplisitt gi oss tid og rom til å ivareta elever og ansatte ved å be oss nedprioritere andre aktiviteter.
 • Ikke gjennomføre eksamen vår 2021 for elever født i 2005!
 • Spør oss hva vi mener er best, og ha tillit til at vi gjør de rette vurderingene!
 • Det er på tide at det nasjonalt kommer tydelige føringer på forventninger til opplæringen. Dere må være tydeligere, Guri Melby, – spesielt overfor statsforvalter og øverste kommuneledelse.

Elevens beste er trygge og uthvilte lærere, miljøpersonell og skoleledere. De skal lytte til elevene, skape trygghet og forutsigbarhet i en svært krevende skolehverdag.

Jeg har oppfattet at kunnskapsministeren Guri Melby mener at skolens viktigste oppdrag er å ivareta elever og ansatte, og at skolene får tilliten til å drive en forsvarlig opplæring. Hun gir skoleledere den tilliten, som dette ansvaret medfører.

Så er jeg litt usikker på om rådmenn/kommunedirektører og statsforvaltere formidler det tydelig nok ut til skolene.

Jeg beklager til eleven som spurte om det blir eksamen, – vi har ikke svar på det nå. Det jeg vet er at opplæringen ikke har vært god nok, men at elevene har blitt og blir godt ivaretatt av oss, forholdene og situasjonen tatt i betraktning.

Kunnskapsgrunnlaget mitt i dette innlegget er basert på min rolle som rektor ved en ungdomsskole, der 30 prosent av opplæringen er særskilt tilrettelegging for elever som har spesialundervisning i alle eller flere fag, og hvor 20 av 80 ansatte er miljøpersonell.

 • Se bildegalleri fra den årlige Gosenrevyen (som i år – i et sterkt uttrykk for pandemiens konsekvenser – kommer som en 30-års jubileumsfilm i juni):

Les også

 1. «Bruk morsmålslærernes særkompetanse mot pandemien!»

 2. Litt færre elever mobbes på skolen

 3. Ap-folk i Stavanger vil fjerne støtten til religiøse friskoler

 4. Det fungerte dårlig da spill og apper skulle lære sønnen norsk, matte og engelsk. Da tok hun grep

 5. – Bør elever grupperes etter evnenivå?

 6. – Skolestart: Se til barnehagene!

Publisert:
 1. Guri Melby
 2. Skole
 3. Koronaviruset
 4. Utdanningsforbundet
 5. Undervisning

Mest lest akkurat nå

 1. Norge er åpnet opp – festen har startet

 2. – Det må jo bli litt mer byturer fremover. Vi har savnet å kunne samles

 3. Berntsen: – Vi ga klar beskjed i pausen og fikk respons

 4. I over 30 år har Egil Tveit jobbet nattevakt på Shell-en i Løkkeveien. Nå rives stasjonen – uten at det stopper Egil

 5. Bil sto farlig til på E39

 6. Denne stjernesmellen kan bli kostbar for Viking