Jo, det er helt på jordet å rasere Kalbergområdet

DEBATT: Jordvern nevnes hyppig i partienes festtaler og partiprogram. I plan- og utbyggingssaker er jordvern likevel oftest en stein i skoen, som må ryddes av veien.

«Bygg heller på de 97 prosentene av arealene i Norge som ikke er egnet til matproduksjon», skriver Marit Epletveit og Jakob Eskeland. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Marit Epletveit
  Styreleiar, Rogaland Bondelag
 • Jakob Eskeland
  Nestleder, Rogaland Bondelag
Publisert: Publisert:

Kvaliteten og verdien på jorda prates konsekvent ned, og sist ut var Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup sitt innlegg i Aftenbladet 23. mars. Alle med utbyggingsplaner vet om en jordflekk av høyere verdi et annet sted, og bruker dette som argument for at deres prosjekt kan realiseres på matjord. Akkurat derfor har vi havnet i den knipa vi er nå.

Jumboplass

Norge har aldri hatt de beste forutsetninger for å drive jordbruk, men nå er vi på jumboplass i verden med kun 1,29 dekar fulldyrka jord per innbygger. Snittet i Europa er til sammenlikning 2,73 dekar, og i USA 5,14 dekar. Vi er ikke i posisjon til kun å verne om den beste fulldyrka jorda lenger.

Det er mange skyer i horisonten for matproduksjonen i fylket.

Nå må verdien av innmarksbeiter og kulturbeiter løftes opp. I Rogaland er det like høy avdrått fra beiter, som enkelte andre regioner har på fulldyrka jord. I Rogaland Bondelag sin strategiplan står det at Rogaland skal være den viktigste regionen for matproduksjon. Fylket er kjent for å produsere store kvantum mat av god kvalitet. Og når det kommer til selvforsyning og beredskap er nettopp mengde en viktig faktor hvis befolkningen skal være forsynt med egg, kjøtt, grønnsaker, melk, frukt og bær i fremtiden.

Det er mange skyer i horisonten for matproduksjonen i fylket. Ny handelsavtale med Storbritannia, med økt import av landbruksprodukter, kan potensielt flytte arbeidsplasser fra Rogaland ut av landet. Både innen primærnæringene, foredling og industri. I går overleverte NIBIO en rapport om husdyrgjødsel til LMD, som skal legge grunnlag for revidering av husdyrgjødselforskriften. Rogaland kommer aller dårligst ut av en innstramming av dagens regelverk, og er det eneste fylket som har overskudd av husdyrgjødsel på fylkesnivå.

Vern matjorda i praksis

Ved å bruke innmarksbeiter som spredeareal for husdyrgjødsel, kan noe av effekten dempes. Målet til næringen er å opprettholde dagens produksjonsnivå, for ikke å svekke selvforsyningsgraden av norskprodusert mat. Men det forutsetter at det er nok arealer å produsere mat på. Bygg heller på de 97 prosentene av arealene i Norge som ikke er egnet til matproduksjon. Grip sjansen til å verne om matjorda i praksis, og ikke ved å leke med tall i kommuneplaner.

Les også

 1. – Å skape arbeidsplasser er ikke helt på jordet

 2. Bjerk­reim, Tysvær og Sviland kan få batteri­fabrikk –Kalberg ute

 3. Fylkesutvalget sier i dag ja til store deler av Kalberg-planen

 4. – Kalberg – manglande landbruksfagleg grunnlag?

 5. Biblioteksjef uttalte seg kritisk om Kalberg-planene - ble kalt inn til møte

 6. – Det er ikke slik vi skal ha det i kommunen

Publisert:
 1. Debatt
 2. Margret Hagerup

Mest lest akkurat nå

 1. – Andre stjerner legger gjerne ut bilder av seg selv i privatfly eller flotte biler

 2. Dette huset på Røyneberg har en 350 kvadratmeter stor underjordisk garasje med heis

 3. 37 nye smittede på Nord-Jæren siste døgn

 4. Ap-leder Jonas Gahr Støre pakket partiets abortvedtak inn i bomull. Det er på alle måter uklokt, mener Aftenbladet

 5. – Ønsker vi en grunnskole som må reklamere for å få elever?

 6. Grasbrann ved Bogafjell raskt slukket