• – Regjeringen bruker nesten fire ganger så mye penger på å kutte formuesskatt, som på å bekjempe barnefattigdom, skriver Tom Kalsås. Jonas Haarr Friestad

Statsbudsjettet gir økte forskjeller

DEBATT: Dessverre ser vi at regjeringens forslag til statsbudsjett er et budsjett for økte forskjeller, færre tiltak for å få flere i arbeid og kutt i velferdstjenestene.