Statsbudsjettet gir økte forskjeller

DEBATT: Dessverre ser vi at regjeringens forslag til statsbudsjett er et budsjett for økte forskjeller, færre tiltak for å få flere i arbeid og kutt i velferdstjenestene.

– Regjeringen bruker nesten fire ganger så mye penger på å kutte formuesskatt, som på å bekjempe barnefattigdom, skriver Tom Kalsås.

Debattinnlegg

  • Tom Kalsås
    2. vararepresentant til Stortinget, Rogaland Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Mandag 8. oktober la finansminister Siv Jensen frem forslag til statsbudsjett. Takket være høyere oljepris, lav kronekurs og parter i arbeidslivet som tar ansvar, ser vi nå en oppgang i norsk økonomi.

Vi i Ap er glade for den positive utviklingen i økonomien, og mener at de gode tidene må brukes til å redusere de økende forskjellene mellom folk, få flere i arbeid og satse på gode velferdstjenester.

Kutt i velferdstjenestene

Dessverre ser vi at regjeringens forslag til statsbudsjett er et budsjett for økte forskjeller, færre tiltak for å få flere i arbeid og kutt i velferdstjenestene. I en tid med flere og flere barn som vokser opp i fattigdom, og økende sosiale forskjeller, velger regjeringen å prioritere kutt i formuesskatten. Det at regjeringen bruker nesten fire ganger så mye penger på å kutte formuesskatt, som på å bekjempe barnefattigdom, er illustrerende for regjeringens prioriteringer.

Istedenfor for å bidra til å løfte opp de som har minst, prioriteres skattelette til de med mest. Dette fører til økte forskjeller mellom folk.

Ap mener at de gode, økonomiske tidene gir Norge en unik mulighet til å få hele folket i arbeid. Den muligheten bruker ikke regjeringen. Selv om arbeidsledigheten har gått ned, forventes det over 100.000 arbeidsledige også neste år. I tillegg vokser antallet uføretrygdede raskt. Vi må få flere i arbeid og færre på trygd, og da må det settes inn kraftigere tiltak. De som er ledige nå, er de som trenger hjelpen mest. Da blir det helt feil å kutte i ordningene for de som står lengst bak i køen til arbeidslivet.

Regjeringens bevilling til VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) for personer med utviklingshemming, er også illustrerende. I følge Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er det behov for flere tusen nye plasser. Dette gjelder i stor grad personer med stor arbeidslyst og ønske om å komme seg i arbeid. Dessverre ser vi at regjeringen bare bevilger penger til 200 nye plasser. Med en slik begrenset bevilling vil det ifølge NFU ta 170 år før en har fått dekket behovet for VTA-plasser.
Ap ønsker å øke bevillingene

Avslutningsvis er det også verdt å merke seg at forslaget til statsbudsjett vil medføre kutt i de kommunale tjenestene, som barnehage, skole og eldreomsorg. Dette er tjenester hvor det allerede er gjort omfattende kutt de siste årene, og ytterligere kutt vil føre til dårligere tjenester. Ap vil heller styrke de kommunale velferdstjenestene og vil derfor foreslå å øke bevillingene til kommunene med mellom 3 og 4 milliarder kroner.

Publisert: