• – Husk at ved reklamasjon som skyldes byggetekniske feil, begått i strid med gjeldende byggeteknisk forskrift, kan krav om erstatning fremmes inntil 20 år etter at skaden ble forvoldt, skriver Kjell Traa. Shutterstock

Boligeierne taper når byggebransjen slurver

DEBATT: Det er trist å lese om alle feil og mangler som blir avdekket innenfor byggebransjen, som følge av slurv, manglende fagkompetanse og kontroll.