• «Hva blir konsekvensene hvis vi alltid gir oss selv mål vi er ganske trygge på å nå?» spør Dag Svihus. Jon Ingemundsen

Hva blir følgene hvis næringslivet ikke tvinges?

DEBATT: Selvsagt kunne noen ha regnet på hva det vil «koste» for næringslivet å strekke seg mot et modig mål på 80 prosent reduksjon av utslipp, men skal vi ikke heller, som i USA, regne på hva det betyr hvis vi ikke gjør noe?