• «Med EUs tvangsliberalisering vil det bli lagt et større press på å kutte i kostnadene over hele fjøla – inkludert i sikkerheten», skriver Eirik Fenstad Thorbjørnsen. Jarle Aasland

Bruk vetoretten mot jernbanepakke IV

DEBATT: EUs fjerde jernbanepakke innebærer krav om privatisering av innenlandsk persontrafikk.