Nettvett er en av skolens viktigste oppgaver

DEBATT: Handler elevenes mobilbruk på skolen om sosial læring og dannelse eller om kollektiv disiplinering og straff?

«I dag fremstår flere skoler i gitte sammenhenger faktisk som teknologifiendtlige», skriver Leif G. Wikene.
  • Leif Gunnar Wikene
    Leif Gunnar Wikene
    Tidligere rektor ved Bergeland videregående skole
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg registrerer at nok en gang brygger det opp til en lokal debatt mellom politikere og rektorer om elevenes mobilbruk i skolen. Det synes dessverre å kunne gå mot et forbud eller en sterk begrensning.

Faktum er at en felles nasjonal politisk beslutning om dette tema ble tatt den 1.9.2017, da den nye, overordnede delen av læreplanverket med sine verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble godkjent. Denne understreker blant annet at: «Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.”

Viktig arena i utviklingen

Dette betyr med andre ord at å lære elevene riktig nettbruk eller nettvett, er en av skolens viktigste og mest prioriterte oppgaver. Å parkere den digitale nettressursen i en hylle på gangen, blir dermed å miste en særdeles viktig læreplanfestet og sosial læringssituasjon, m.a.o. den digitale dannelsen. Målet er at nettbruken skal bli indrestyrt, dvs. at man lærer å følge fellesskapets avtalte normer og utvikle tilhørende sosiale kompetanser som respekt, ansvarlighet og troverdighet. Skolen må være en viktig arena i denne utviklingen.

Les også

Rektorer og politikere er uenige om mobilbruk i skolen

I dag fremstår flere skoler i gitte sammenhenger faktisk som teknologifiendtlige. Man nekter elevene å ha sine mobiltelefoner med inn i klasserommene. Begrunnelsen er at mange lærere føler denne nye situasjonen som en trussel og bagatelliserer blant annet betydningen av å bruke mobiltelefonen som en digital nettressurs, opptak av lyd/bilde, m.v. De beskriver heller de håpløse arbeidsforholdene dette kan føre til og ikke sjelden hører man uttalelser som f.eks.: «Elevene surfer på nettet, er på Facebook og sender meldinger til hverandre i stedet for å følge undervisningen». «Vi må satse på en skikkelig skole og ikke hyle med ulvene og la teknologien flyte».

Kraftig press

Det er ikke tvil om at den teknologiske utviklingen setter skolen under kraftig press og byr på store utfordringer. Kunnskap kan i dag produseres på helt nye måter gjennom virtuelle verdener, sosiale medier, dataspill/simuleringsspill, iPod og podcasting, mobiltelefoner, m.v. Dette utfordrer synet på hva skolen skal være, hvordan læring skjer og hvilken rolle læreren og eleven skal ha i læringsarbeidet.

Ingen kan heller være uenige i at mobilbruken av og til tar overhånd – ikke bare blant ungdommer, men faktisk vel så gjerne hos den voksne generasjonen når man er på møter o.l. Men hvorfor alltid velge den primitive, disiplinære forbudslinjen? Den sosiale læringen er som nevnt i dagens skole, like viktig som den faglige. Dette er ikke som noen hevder – ekstra, unødvendige, irrelevante og bagatellmessige oppgaver og sløsing med tid.

Utvikle sosial ansvarlighet

Det handler også om å utvikle elevenes sosiale kompetanse og relasjonelle ferdigheter noe som innebærer å møte en oppstått konfliktsituasjon som en læringssituasjon, dvs. å etterspørre elevenes forståelse, begrunnelser, meninger og synspunkter, og la dem også få komme med egne forslag til løsninger for å imøtekomme fellesskapets forventninger. Det handler kort og godt om å utvikle elevenes sosiale ansvarlighet og selvregulering noe som utgjør dannelsens fundament.

Publisert: