Begrepet demenslandsby bør ikke brukes

DEBATT: Vi mener at ordbruken ikke er forenlig med Nasjonalforeningens kampanje for et mer demensvennlig samfunn.

Publisert: Publisert:

«Styret i Nasjonalforeningen Stavanger demensforening forslår bygging av et nytt sykehjem med en egnet beliggenhet», skriver Elsa Vistnes. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

 • Elsa Vistnes
  På vegne av styret i Nasjonalforeningen Stavanger demensforening
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Styret i Nasjonalforeningen Stavanger demensforening har engasjert seg i saken om etablering av demenslandsby på Ramsvigtunet. I den forbindelse skrev styret et innspill til saken som ble sendt politikerne i Levekårsstyret før møtet den 09.11.17.

Behov for oppklaring

Dette innspillet refereres det til i Aftenbladet 3.11.17., og styret ser at det kan være behov for en oppklaring. I avisen kan vi lese at demensforeningen er mot «selve konseptet» demenslandsby. Setningen som det refereres til fra demensforeningen, er i sin helhet slik: «En av idéene som ikke oppleves bra med etablering av demenslandsby er selve konseptet: En egen by for personer med demens, og i dette tilfellet også med foreslått plassering.» Det er selve begrepet og assosiasjonene det gir, vi er imot. Vi mener at ordbruken ikke er forenlig med Nasjonalforeningens kampanje for et mer demensvennlig samfunn. Rådet for demens i Nasjonalforeningen har tidligere kommentert dette slik: «Det som bekymrer oss, er fokuset på egne landsbyer for personer med demens som vi tenker etterlater inntrykk av at de ikke har en naturlig plass i samfunnet, men må plasseres utenfor.» Begrepet demenslandsby bør ikke brukes i Stavanger kommunes planer.

I dag har for mange av kommunens sykehjem fysiske rammer som et sykehus.

Blandes sammen

Styret vil videre presisere at vi her kommenterer saken om mulighetsstudien for etablering av demenslandsby på Ramsvigtunet slik som det er beskrevet i de to dokumentene i saken, og ikke spesifikke forhold ved demenslandsby/Hogeweyk demenslandsby i Nederland. Slik det er gjort rede for, kan mulighetsstudien etter vår mening i liten grad sammenlignes med de fysiske rammene for Hogeweyk demenslandsby der man for eksempel har egne gater/kvartal og livsstilspregede gruppeboliger. I mediene ser det ut til at synspunkter i disse to sakene blandes sammen.

Les også

Vi trenger enda en ny demens-landsby

Les også

Bare SV mot demenslandsby i Stavanger

Bebyggelse og romprogram beskrevet av Asplan Viak for Ramsvigtunet, har hentet ideer fra omsorgsfilosofien om mindre bogrupper, flere fellesareal og møteplasser, aktivitetsrom, butikk, frisør, kafé og en hage med attraksjoner som oppmuntrer til aktivitet. Dette er positivt og gjør at beboerne kan ha «hverdagslivet» rundt seg innenfor trygge rammer, noe som også er i tråd med nasjonale planer og hva generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen uttaler: «Det er behov for et fysisk miljø som legger til rette for personsentrert omsorg, opplevelse av hjemlighet, gode sosiale relasjoner og meningsfylt aktivitet. Det er absolutt gode ideer å hente fra demenslandsbyen som kan bidra nettopp til dette.» For andre «demenslandsbyer» i Norge er det også slik at man henter noen av ideene til fysisk utforming og fra omsorgsfilosofien.

Svært liten økning

I forhold til forekomst av demens og framskriving av befolkningsøkning i Stavanger fram mot 2030, vil antall personer med demens, i henhold til mulighetsstudien, øke med 48,6 prosent. Ved å bygge om Ramsvigtunet vil det bli en netto økning i sykehjemsplasser på 38-45. Dette er en svært liten økning, også sett i forhold til kostnadene på mellom 53 og 68 millioner kroner. I tillegg vil ombyggingen og flyttingen føre til store ulemper for den sårbare gruppen som pasientene ved sykehjemmet er. Styret i Nasjonalforeningen Stavanger demensforening forslår derfor bygging av et nytt sykehjem med en egnet beliggenhet.

Vi ber videre politikerne i Stavanger bidra til at nye sykehjem får denne typen/lignende fysiske rammer som mulighetsstudien beskriver. I dag har for mange av kommunens sykehjem fysiske rammer som et sykehus.

Publisert:

Les også

 1. Demenslandsbyen får motstand

 2. Demente får egen «landsby» i Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Stor leteaksjon på sjøen etter mann i natt - hadde svømt i land

 2. Gjestene vil aldri i si levetid gløyma bryllaupet til Kjersti og Stian Sletten frå Sandnes

 3. Her har hytte­salget doblet seg i sommer

 4. Steinar var veldig ensom. Løsningen han valgte, fikk mye større konsekvenser enn han hadde ant.

 5. Leter etter John Olav med full styrke

 6. Publikum lå strekk ut på hver sin matte

 1. Debatt