• Høyres John Peter Hernes vil flytte cruisebåtene fra Vågen. Jarle Aasland

Flytt cruisebåtene!

TURISME: Jeg tror det ærlige svaret er at vi egentlig ikke er så opptatt av å få flest mulig turister hit. Vi er vel strengt tatt vel så opptatt av å få mest mulig penger hit?