• – Byrådet i Oslo kjører på i beste MDG-stil, nå skal det komme 53 nye bomringer, og bomtakstene skal bare femdobles, skriver Kristoffer Birkedal. Rune Vandvik

Ønsker MDG Oslo-tilstander i Sandnes?

DEBATT: MDG styrte Oslo sentrum fra å være den grønne, flotte by med liv og røre, til en by mørklagt av store skygger fra bomringene.