Farlige Klimarealister?

DEBATT: Tidligere Statoil-direktør Wenche Skorge, kommer med feilaktige påstander om Klimarealistene i Aftenbladet 15. desember.

Publisert: Publisert:

«Klimarealistene fikk har nært samarbeid med meningsfeller og fagpersoner i Sverige, Danmark, England og Tyskland», skriver Martin Hovland. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

  • Martin Hovland
    Leder for Klimarealistenes Vitenskapelige Råd
  1. Leserne mener
Denne artikkelen er over ett år gammel

Blant annet skriver Skorge at: «Klimarealistene består av en gruppe menn med ymse akademiske titler. Ingen er klimaforskere, og de aksepterer heller ikke klimavitenskapen.»

Demme opp for feilinformasjon

Organisasjonen «Klimarealistene» ble startet i Oslo, i 2008, for å demme opp mot økende feilinformasjon om klimasaker, i mediene og generelt i samfunnet. Det er i dag aktive lokalgrupper både i Bergen, Trondheim og Stavanger. Klimarealistene har nært samarbeid med meningsfeller og fagpersoner i Sverige, Danmark, England og Tyskland.

Da den meget kompetente gravejournalisten Jone Østebø fra Stavanger Aftenblad i 2017 skulle sette seg inn i klimadebatten, tok han (naturlig nok) kontakt med lederen for det Vitenskapelige Rådet, i Klimarealistene. Denne lederen er for tiden undertegnede.

Ett av ankepunktene i Wenche Skorge sin kritikk mot Klimarealistene, er at vi ikke har faglig bakgrunn som tilsier at vi kan uttale oss om klimasaker. Vel – for å starte med meg selv: Jeg har hovedfag i meteorologi og doktorgrad i marin geofysikk og geobiologi. I 2011 ble jeg funnet kvalifisert som offisiell «expert reviewer» for FN sitt klimapanel, IPCC, sine «Fourth-» og «Fifth Assessment Reports». Dessuten er jeg nå godkjent som «expert reviewer» for IPCC sin rapport om havet og kryosfæren (is, snø og permafrost): «Second Order Draft, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate», som blir publisert i 2019/2020.

Som en kan se på hjemmesiden vår (www.klimarealistene.com) består det Vitenskapelige Rådet av i alt 21 fagpersoner av begge kjønn. Alle har høy utdannelse og kompetanse, innen klimarelaterte og relevante vitenskaper.

Tverrfaglig felt

Man skal være klar over at «klimaspesialist» ikke representerer et enkelt fag, men et tverrfaglig felt. Dessuten at de mest brukte norske klimaekspertene: Bjørn Samset (CICERO) og Eystein Jansen (Bjerknessenteret) har faglig utdannelsesbakgrunn i fysikk og geologi, henholdsvis (ingen av dem er, for eksempel, meteorologer eller statistikere).

Så lenge det er vitenskapelig debatt om klimaet på jorden, så kommer vi, Klimarealistene, til å kommentere det vi velger å kommentere, der vi slipper til.

  • Teksten er oppdatert. Opplysningen om at «Klimarealistene fikk Fritt Ords pris i 2013», stemmer ikke, ifølge Knut Olav Åmås, direktør i stiftelsen Fritt Ord. Den er derfor strøket. (Derimot fikk Klimarealistene i 2015 en prosjektbevilgning på 100.000 kr fra Fritt Ord, til blogg, nyhetsbrev og foredrag.) Red.mrk.
Publisert: