• – Den som tar seg tid til å snu en stein eller to i fjæra, vil fort få en skremmende oppdagelse. For her ligger fibre på omkring fem centimeter i tusenvis, skriver Kjell Steen. Bildet er fra Strand kommune, innerst i Botnefjorden, og viser småfibrene fra Ryfast. Kjell Steen

Ryfast-plast, men hva med Rogfast?

DEBATT: Hvis ikke politikerne hadde akseptert utfylling av steinmasse fra Ryfast-tunnelen i sjøen, ville problemet ikke eksistert.