15 år med et omsorgstilbud til kreftsyke, pårørende og etterlatte

DEBATT: Du har kreft! Livet blir snudd opp ned når du får den beskjeden. For den som er syk, for de som står rundt og for de som kanskje mister en av sine nære og kjære.

«Vi mener det er på høy tid at Kreftomsorg Rogaland sin modell blir et nasjonalt tilbud», skriver Dag Terje Klarp Solvang, Inger Marie Farbrot og Solveig Fridheim Torp.
  • Dag Terje Klarp Solvang
    Styreleder Kreftomsorg Rogaland
  • Inger Marie Farbrot
    Daglig leder Kreftomsorg Rogaland
  • Solveig Fridheim Torp
    Faglig leder Kreftomsorg Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Pakkeforløp sikrer et forutsigbart behandlingsforløp og norsk helsetjeneste er virkelig flinke. Når den tette kontakten med behandlingsapparatet er over og det ikke utelukkende handler om å overleve, kommer ofte tankene. og de kan være sterke. Det handler ikke lenger om det logiske og det rasjonelle. Det handler om følelser. Følelser en aldri har kjent på før. Følelser som er vonde og krevende. Selv for de som står deg aller nærmest, er det vanskelig å håndtere dette.

Vår erfaring er at kreftrehabiliteringen fremdeles er tilfeldig og langt fra
tilstrekkelig.

Unikt kompetansesenter

Kreftomsorg Rogaland fyller femten år i år. Vi har utviklet oss til å bli et unikt kompetansesenter som skreddersyr psykososial og seksuell helsehjelp til kreftsyke, pårørende og etterlatte. Det handler om hjelp til å leve, ikke bare overleve. Vår visjon er «Livskvalitet – når livet er i endring».

Det anslås en stor økning i antall krefttilfeller frem mot 2030, og Rogaland er det fylket i Norge med flest nye krefttilfeller per år. Befolkningen vokser og andelen eldre øker. I tillegg til at flere vil få kreft, bedres heldigvis også behandlingen og antall kreftoverlevere vil øke.

Vår erfaring er at kreftrehabiliteringen fremdeles er tilfeldig og langt fra tilstrekkelig. En stadig bedre og mer omfattende kreftbehandling skaper nye pasienter med helseproblemer knyttet til kreft og kreftbehandling. Plagsomme seneffekter som utfordrer livskvaliteten. Vi mener fremtidens utfordringer møtes best med at samfunnet tilpasser tjenestene og tilrettelegger bedre for økt samarbeid rundt pasienten. Det vil bedre sørge for helhetlige pasientforløp og en helhetlig, koordinert og tilpasset tjeneste.

En av våre brukere uttalte:
«Hadde bare noen, en eller annen, kunnet fortelle meg om hva som fantes der ute av kompetanse, og hvilken kvalitet det var på de psykologiske oppfølgingene, hadde jeg sluppet å bale med vonde tanker, uro og engstelse, i tillegg til at min livskvalitet ble forverret i flere år.»

Psykososial oppfølging

Gjennom samhandlingsreformen og ønsket om å sikre like tjenester til innbyggerne, har forløpstenkning bredt om seg. Det heier vi på og «pakkeforløp hjem» blir en videreføring av pakkeforløpene som allerede er innarbeidet i kreftbehandling på sykehusene. Vi kan være stolte av at vi i Rogaland er eneste fylket som allerede har et etablert tilbud for psykososial oppfølging av kreftpasienter, pårørende og etterlatte.

I 2018 ble Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 publisert, og vi i Kreftomsorg Rogaland ble trukket frem som et eksempel på bidragsytere til «pakkeforløp hjem» og som et tilbud som kan benyttes av kommunen:

«Når frivillige tilbud samordnes med offentlige tjenester, kan de nå enda flere. for eksempel gir Kreftomsorg Rogaland rådgiving og veiledning til kreftrammede og berørte, og tilbyr sosiale aktiviteter. Innsatsen finansieres i hovedsak gjennom samarbeidspartnere i næringslivet, gaver og medlemskap. den enkelte kommuner kjøper også tjenester fra Kreftomsorg Rogaland og gjør det dermed mulig for flere å få tilgang».

Nasjonalt tilbud

2022 er frivillighetens år. Vi mener det er på høy tid at Kreftomsorg Rogaland sin modell blir et nasjonalt tilbud. Den nye helsefrivilligheten, som fikk en viktig rolle under pandemien, viser at det offentlige kan oppnå enda mer i samhandling med ideelle organisasjoner.

Publisert: