Hvorfor skal Aftenbladet alltid favorisere Strand?

DEBATT: Aftenbladet skriver på lederplass mandag 14 mars at Lysebotn ikke hører hjemme i Agder. Begrunnelsen er derimot svært ulik det Aftenbladet har ment før.

Dersom Aftenbladet ønsket å lytte til folkeviljen i en sak, bør en være konsekvent også for Lysebotn. Resultatet av en tvangssammenslåing av gamle Forsand og Strand kan medføre at Lysebotn både forsvinner ut av Sandnes, Strand og fylket vårt.
 • Annelin Tangen Mjølne
  Gruppeleder, Sandnes Arbeiderparti
 • Tore Andreas Haaland
  Gruppeleder Sandnes Fremskrittsparti
 • Ellen Karin Moen
  Gruppeleder Folkets parti Sandnes
 • Martin Håland
  Gruppeleder Sandnes Senterparti
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De siste månedenes lange kamp om kommunereversering av Forsand til Strand, har vist at Aftenbladet har en klar overbevisning om at folkeviljen skal lyttes til. Ja, med mindre det er til fordel for Strand, og til ulempe for Sandnes.

Aftenbladet har et poeng i at å tillatte en grensejustering ville medført et hav av lignende saker rundt om i landet vårt, og at omkamp på omkamp kun medfører større tap for alle involverte. Aftenbladet har til tross for dette, gitt ettertrykkelig uttrykk for at gamle Forsand bør overføres til Strand med bakgrunn i folkeavstemningen. Den er alfa omega i saken mellom Sandnes og Strand, da er det jo bare riktig å spørre seg selv; Hvorfor er ikke dette så viktig dersom det blir en sak mellom Strand og Sirdal?

Nye Sandnes som inkluderer Forsand er vedtatt i to kommunestyrer, den er vedtatt to ganger av Stortinget og er avgjort av en tidligere statsråd. Alle gangene ble det gjort basert på folkeviljen. Det var flertall for å slå sammen Sandnes og Forsand, det var flertall både i folkevalgte organ så vel som i befolkningen.

Når Aftenbladet nå skyver folkeviljen foran seg, og sier at det er naturlig med kommunereverseringen, så sier de også at folkeviljen for to år siden var feil. Det tror ikke vi. Vi tror det beste vi kan gjøre er å beholde nye Sandnes som det nå er, nettopp fordi man må gi løsningen et forsøk før man gir opp. Det er også viktig for oss å presisere at det ikke er snakk om en grensejustering mellom Sandnes og Strand. Det å reversere en sammenslåing mellom to kommuner, for å flytte alt av areal over til en tredjepart, er faktisk å bruke tvang til å slå sammen to nye kommuner, ikke å grensejustere deler av en kommune.

Dersom Aftenbladet ønsket å lytte til folkeviljen i en sak, bør en være konsekvent også for Lysebotn. Resultatet av en tvangssammenslåing av gamle Forsand og Strand kan medføre at Lysebotn både forsvinner ut av Sandnes, Strand og fylket vårt.

Dessverre ser det ut til at dette handler mer om å berike Strand med både penger og areal. Kanskje Aftenbladet sikter mot en fremtidig kommunesammenslåing mellom Stavanger og Strand?

Når Aftenbladet nå skyver folkeviljen foran seg, og sier at det er naturlig med kommunereverseringen, så sier de også at folkeviljen for to år siden var feil. Det tror ikke vi.
Publisert: