Halvsannheter om Lyse og utbytte

DEBATT: Med bakgrunn som investor reagerer jeg på Mats A. Kirkebirkeland fra Civita sitt innlegg om «Imperiebygging» i Lyse.

Lyse er mer enn energiproduksjon, og fibernett-suksessen Altibox er nå mer verdt enn energidelen av konsernet, argumenterer John Peter Hernes.

Debattinnlegg

  • John Peter Hernes
    John Peter Hernes
    Stavanger
Publisert: Publisert:
Les også

Mats A. Kirkebirkeland: «’Imperiebygging’» i Lyse?»

Man kan gjerne mene at «skomaker bli ved din lest» skal gjelde alle selskaper. Altså at Lyse eller andre selskap bare skal drive med såkalt kjernevirksomhet og ikke gjøre nye ting. Det å gjøre nye ting er som kjent vanskeligere og mer risikabelt enn å gjøre det man alltid har gjort.

På den annen side er der betydelig risiko ved å ikke ta risiko. Det å bare holde på med det man har gjort før, er ikke nødvendigvis noen garanti for suksess. Skomakerne er et godt eksempel på det. De finnes knapt lenger.

Verdiutvikling

Kirkebirkelands hovedargument er at Lyse har betalt eierne så lite utbytte, sammenlignet med tilsvarende selskap.

Det han ikke tar med er hvilken verdiutvikling Lyse har hatt i forhold til sammenlignbare selskap. Den har vært hyggelig. Fra starten på null har nå Altibox nå en verdi på 25 milliarder. Det er i praksis like mye som hele energidelen av Lyse. Og verdiveksten i denne delen av Lyse er mye høyere enn for energidelen.

Enhver investor på børs vil se både på direkteavkastning i form av utbytte og verdiutvikling på selskapet. Selskap som reinvesterer pengene og ikke betaler utbytte, kan være like eller mer attraktive som investeringsobjekt enn såkalte «utbytteselskap».

Å bare se på eiernes avkastning i form av utbytte, og ikke på avkastning i form av økt verdi på eierandelen, er juks når man skal foreta en reell sammenligning mellom selskaper og deres forhold til eierne.

Energi og risiko

Den neste grove forenklingen Kirkebirkeland gjør er å fremstille Lyses kjernevirksomhet, energiproduksjon, som en helt risikofri butikk. Det er selvsagt fristende akkurat nå som kraftprisene er rekordhøye. Men strømprisen har svingt like mye som oljeprisen, og ingen vil påstå at oljebransjen er risikofri. Vi skal ikke lenger tilbake enn til sommeren 2020 for å finne strømpriser på under 2 øre per kilowatt.

Det som er et poeng, er selvsagt at eierne av Lyse, som eierne av alle selskaper, skal ha et aktivt forhold til eierskapet sitt. Jeg har, som politikere i Stavanger, tatt til orde for at Stavanger kommune, som største eier i Lyse, bør gjøre en grundigere gjennomgang av vårt eierskap. Den gjennomgangen må ha et langsiktig samfunnsperspektiv i bunnen, og ta med hele bildet. Ikke halve bildet, som Kirkebirkeland serverer.

  • John Peter Hernes er også kommunestyrerepresentant for Høyre i Stavanger. Red.mrk.
Publisert: