Aftenbladet svarer på kritikk fra ordfører Stanley Wirak

Sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) på Lysefjorden i 2018.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Sandnesordfører Stanley Wirak skriver følgende i et debattinnlegg i Aftenbladet:

«Jeg skal ha hevdet at hvis Sandnes mister Forsand, er det bedre at Lysebotnen blir en del av Sirdal enn Strand. Det er feil.»

Utsagnet er en del av et svar på innlegget fra to tidligere rådmenn i Forsand og Strand som spør om Wirak «ikke unner Forsand/Strand noen ekstra kraftmillioner, og heller vil gi rike Sirdal en bonus av ren hevngjerrighet?»

Wirak skriver at han «antar at disse påstandene stammer fra Aftenbladets uriktige gjengivelse. Jeg har forsøkt å få avisen til å rette dette opp, men det passer tydeligvis ikke inn i Aftenbladets agenda.»

Aftenbladets artikkel baserer seg på og gjengir store deler av uttalelsen fra Sandnes kommune til Statsforvalteren om saken. Det er ordfører Wirak som har underskrevet brevet. Vi gjengir derfor igjen flere avsnitt fra uttalelsen, så kan leserne selv vurdere innholdet. Under overskriften «Foreløpige merknader til spørsmål om grensejustering av Lysebotn» står det:

«Innbyggerne i Lysebotn har gjennom dette initiativet først og fremst signalisert at de vil bli værende i Sandnes kommune. Bygdas innbyggere står samlet bak initiativet, som peker på at kommunikasjonsårene knytter bygda først og fremst til Sandnes – deretter til Sirdal kommune.

Sandnes kommune har stor forståelse for dette standpunktet, og ser at Lysebotn som bygdelag vil være sårbare i en prosess der området som tidligere utgjorde Forsand kommune blir grenseendret til Strand kommune. Ved et slikt utfall vil det være vesentlig sterkere bånd mellom Lysebotn og Sirdal, både kommunikasjonsmessig og næringsmessig.

Vi merker oss at Sirdal kommune i sitt høringssvar registrerer at innbyggerne i Lysebotn ønsker å bli værende i Sandnes kommune og at deres erfaringer med tilhørighet til Sandnes kommune trekkes fram som gode.

Sirdal kommune påpeker også at dersom en grensejustering skulle bli aktuell, kan kommunen kombinere tilbudet til innbyggerne i Lysebotn med egenproduserte tjenester og kjøp av tjenester fra Sandnes kommune.

Vi bekrefter at vi i et slikt tilfelle er innstilt på å gi slike tjenester til Sirdal kommune etter nærmere avtale. Til opplysning gir vi allerede slike tjenester til Strand kommune for skoleelever fra Kolabygda.»
Uttalelsen er undertegnet «Vennlig hilsen Stanley Wirak, ordfører».
Aftenbladet vil presisere at redaksjonen rutinemessig har gjengitt innholdet i offentlig høringssvar – på nyhetsplass. For øvrig har redaksjonen ikke spekulert i ordførers motiver. Dette er det to tidligere rådmenn som har stilt spørsmål ved – i et debattinnlegg.

Publisert: