Jeg tillegges meninger jeg ikke har om Lysebotn fordi Aftenbladet har gjengitt meg feil

DEBATT: To tidligere rådmenn i Forsand og Sirdal kommer med påstander i gårsdagens avis om at jeg skal ha hevdet at hvis Sandnes mister Forsand, er det bedre at Lysebotnen blir en del av Sirdal enn Strand. Det er feil.

  • Stanley Wirak
    Stanley Wirak
    Ordfører i Sandnes (Ap)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er uheldig at slike påstander fremsettes når de er basert på feil i Aftenbladets artikkel. Vi skal ha en god debatt, men vi må holde oss til fakta.

Uttalelsen er knyttet til et brev fra Sandnes kommune til Statsforvalteren. De to tidligere rådmennene mener utsagnet kan ses på som hevngjerrighet. Forfatterne av innlegget mener at jeg ønsker at Strand og Forsand skal få kjenne det på pungen, om ikke Sandnes får det som vi vil.

Avisen vil ikke rette

Det hevdes også at jeg synes det er rimelig å gå for flytting av en grense for et fåtall personer, med enorme økonomiske tap for kommunen som gir stedet fra seg. Videre hevdes det at det for meg tydeligvis er viktigst at Forsand taper kraftinntektene og at Sirdal kommune blir vinneren, uavhengig av at kraftinntektene overføres til et annet fylke. De to konkluderer med at ordføreren i Sandnes muligens føler seg som et offer, men at det får være grenser for surhet.

Jeg antar at disse påstandene stammer fra Aftenbladets uriktige gjengivelse. Jeg har forsøkt å få avisen til å rette dette opp, men det passer tydeligvis ikke inn i Aftenbladets agenda.

For at leserne selv skal kunne se hva som er skrevet, så gjengis våre merknader. Dette er våre foreløpige merknader til spørsmål om grensejustering av Lysebotn:

Dette er sannheten

Innbyggerne i Lysebotn har gjennom dette initiativet først og fremst signalisert at de vil bli værende i Sandnes kommune. Bygdas innbyggere står samlet bak initiativet, som peker på at kommunikasjonsårene knytter bygda først og fremst til Sandnes – deretter til Sirdal kommune. Sandnes kommune har stor forståelse for dette standpunktet, og ser at Lysebotn som bygdelag vil være sårbare i en prosess der området som tidligere utgjorde Forsand kommune blir grenseendret til Strand kommune. Ved et slikt utfall vil det være vesentlig sterkere bånd mellom Lysebotn og Sirdal, både kommunikasjonsmessig og næringsmessig.

Vi merker oss at Sirdal kommune i sitt høringssvar registrerer at innbyggerne i Lysebotn ønsker å bli værende i Sandnes kommune og at deres erfaringer med tilhørighet til Sandnes kommune trekkes fram som gode. Sirdal kommune påpeker også at dersom en grensejustering skulle bli aktuell, kan kommunen kombinere tilbudet til innbyggerne i Lysebotn med egenproduserte tjenester og kjøp av tjenester fra Sandnes kommune. Vi bekrefter at vi i et slikt tilfelle er innstilt på å gi slike tjenester til Sirdal kommune etter nærmere avtale. Til opplysning gir vi allerede slike tjenester til Strand kommune for skoleelever fra Kolabygda.

Vi forventer likebehandling

Vi forutsetter at de tre innbyggerinitiativene som nå ligger til behandling, blir behandlet samtidig og likeverdig av departementet, og at alle tre blir underlagt grundig behandling. Videre forutsettes det at Statsforvalteren sikrer at innbyggerinitiativet fra aksjonsgruppa «Ja til folkeviljen, nei til tvangssammenslåing» ikke får noen særbehandling fra Statsforvalterens side.

Jeg antar at disse påstandene stammer fra Aftenbladets uriktige gjengivelse. Jeg har forsøkt å få avisen til å rette dette opp, men det passer tydeligvis ikke inn i Aftenbladets agenda.
Publisert: