Kvalitet er viktigere enn pris på SFO

DEBATT: SFO-lederne i Stavanger etterlyser at politikerne snakker om kvalitet på SFO. Det er forståelig, for akkurat nå dreier kun debatten seg om hvor mye foreldrene skal betale og hvem som skal få gratis SFO og ikke.

Venstre har hele tiden forsøkt å få SFO-debatten til å handle om kvalitet, snarere enn pris.
  • Mette Vabø
    Gruppeleder, Stavanger Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Men SFO handler om så mye mer enn den månedlige fakturaen foreldrene betaler for tilbudet. Dette understreker også Aftenbladet på lederplass.
Selv har jeg en sønn som nå begynner i 4. klasse. Helt frem til nå har han gått på SFO og han trives godt med det. Nettopp fordi både han og vi foreldre opplever at SFO ikke bare er oppbevaring, men en arena for lek, læring og vennskap.

Samtidig kjenner jeg andre foreldre med barn på samme alder som nå velger å ta barna ut fra SFO, eller valgte det allerede i 2. eller 3. klasse, fordi de opplever at kvaliteten på SFO er for dårlig. Det oppfattes som en oppbevaringsplass for ungene i tiden mellom skole og at foreldrene kommer hjem fra jobb. De fleste foreldre forventer noe mer enn dette.

Venstre har hele tiden forsøkt å få SFO-debatten til å handle om kvalitet, snarere enn pris. I programmet for inneværende periode står det at vi vil ha økt oppmerksomhet på kvalitet. Det står også at vi ønsker oss en felles kvalitetsplan for skole og SFO for på den måten se tilbudet i sammenheng slik SFO-lederne etterlyser.

Videre vil Venstre gi bedre tilbud om kompetanseutvikling og etterutdanning for både ledere og ansatte på SFO. Per i dag er det slik at det er altfor variabel kvalitet mellom de ulike SFO-ene i kommunen vår. Noen høster ros og anerkjennelse for sitt gode tilbud, mens andre igjen har for lav kvalitet. Det er viktig at vi sørger for en jevnt over god kvalitet på alle SFO-ene, slik at barna trives og for utbytte av det. Dette er viktig for Venstre og derfor er vi hjertens enige med SFO-ledernes innlegg i avisen den 17. august.

Betyr dette at Venstre mener at alle skal betale full pris for SFO-plass? Slett ikke. Vi mener at alle lavinntektsfamilier skal få gratis SFO, uavhengig av om barnet deres går i 1. eller 4. klasse. Så kan jeg og andre foreldre med god inntekt gladelig betale for SFO-plassene våre. Holder SFO-en en god kvalitet, betaler man for dette med glede.

Samtidig kjenner jeg andre foreldre med barn på samme alder som nå velger å ta barna ut fra SFO, eller valgte det allerede i 2. eller 3. klasse, fordi de opplever at kvaliteten på SFO er for dårlig.
Publisert: