Heldigvis står vi sammen om brede forlik i energi­politikken

KRONIKK: Du får ikke grønn om­stilling med rød bunn­linje.

«Til og med de av oss som har betaling for å følge med på den slags, har store problemer med å holde oversikten over alle de grønne milliardsatsingene som nå lanseres av næringslivet», skriver Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Debattinnlegg

  • Harald Minge
    Harald Minge
    Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Ingenting tyder heldigvis på at et lite mindretall på Stortinget skal få diktere energipolitikken de neste fire årene. Vår tids største utfordring – klimaendringene – kaller på kunnskapsbaserte løsninger, ikke slagord og lettvinte svar på kompliserte spørsmål.

Utformer ny politikk

Kompromisser og brede politiske forlik har preget energipolitikken i Norge de siste 50 årene. Nå er en ny energipolitikk under utforming. Energimeldingen som regjeringen presenterte før sommerferien, handler om neste kapittel. Føringene legges for hvordan vi skal transformere oss til å bli en bredt anlagt energinasjon med massiv satsing på fornybar energi.

I hovedsak har meldingen fått en god mottakelse. Alt tyder på at de framtidige veivalgene som skal tas når det gjelder å legge til rette for nye muligheter, fornybarsatsinger og avkarbonisering, får bred politisk oppslutning. I sentrum for denne utviklingen er Norges Energihovedstad.

Les også

Vi må ikkje ta i for hardt i klimasaka

Valgkamp er valgkamp

Valgkamp består i å markere politiske skillelinjer og ikke enighet og kompromisser. Du slipper ikke til i Dagsnytt 18 for å snakke om «det store bildet». Realiteten er at de aller fleste politikerne tar klima på alvor, men det er ofte enkeltpolitikere med enkle løsninger som får definere diskusjonen. I hovedsak er det nemlig bred enighet om målsettingene når det gjelder utslippskutt og energipolitikk.

Men i dagens polariserende debattklima er det vanskelig å framstå med to tanker i hodet samtidig! Enten er du for eller imot. Faren er at vi blir sittende på hver vår planet med helt ulik virkelighetsoppfatning, uten evne til å diskutere. Nyansene forsvinner.

Bunnlinjene

Klimaets største problem er selvsagt utslippene i seg selv, og at vi har bygd et samfunn som er helt avhengig av forbrenning av hydrokarboner, hvor kull er verstingen.

Klimaets nest største problem er handlingslammelse og likegyldighet, – men nesten like ille er ropet på enkle slagordpregede løsninger uten demokratisk forankring, beskyldninger om at demokratiet har feilet, misbruk av rapporter, symbolpolitikk, manglende tillit til industrien, en akademisk distanse til og bagatellisering av massearbeidsledighet og et avslappet forhold til trusselen om massiv bedriftsdød.

Det er dessuten fascinerende å oppleve hvordan enkelte ser helt bort fra FNs bærekraftsmål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst er grunnlaget for de fleste andre bærekraftsmålene.

Skal vi klare å omstille næringslivet, er vi avhengig av å ha et næringsliv med oppdrag og omsetning. Setningen «du får ikke grønn omstilling med rød bunnlinje» blir viktigere en noen gang.

Les også

VALGDEBATT: Ja til grønt skifte! Men hva skal vi leve av?

Det gode samarbeidet

Tradisjonen for politiske kompromisser loset oss heldigvis godt gjennom pandemien.

Våren 2020 sank oljeprisen som en stein, og pandemien herjet. Det gikk mot full investeringsstopp hos olje- og gasselskapene og massearbeidsledighet i leverandørindustrien, – men et bredt stortingsflertall på over 90 prosent vedtok skatteutsettelsen som holdt aktiviteten oppe, folk i arbeid og hindret at industrien som nå setter seg i førersetet for det grønne skiftet, brakk nakken.

Hva så med lokale forhold? Jo, i energispørsmål står vi sammen! I fjor ble prosjektet Energihovedstaden etablert av Stavanger kommune og Næringsforeningen etter et bredt flertall i kommunestyret. Det innbefatter nå en rekke andre kommuner og fylkeskommunen. Samarbeidsprosjektet ble etablert for at næringslivet og offentlig sektor i denne regionen skal kunne opptre koordinert og samhandlende for å styrke og utvikle energihovedstaden.

Et eksempel er Energihovedstadens respons og innspill til den nevnte energimeldingen. Hva betyr dette sett med Stavanger-regionens briller? Hvordan gi en koordinert og samlet tilbakemelding? Hva bør være vårt felles budskap? Hvilke muligheter og trusler ligger der?

Les også

Ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola: «Oljedirektoratet kan omdannes til et sokkeldirektorat»

Les også

Atle Blomgren, Birger Haraldseid: «Roga­land ser ut til å bli havvind-fylket»

Nå koker det

Til og med de av oss som har betaling for å følge med på den slags, har store problemer med å holde oversikten over alle de grønne milliardsatsingene som nå lanseres av næringslivet. Det koker i energisektoren og enorme industriprosjekter er under oppseiling. En strøm av nye og gjerne grensesprengende løsninger, teknologier og forretningsmodeller ser dagens lys. I førersetet sitter olje- og gassindustrien som nå skal sette nye industrielle verdensrekorder. Det gjør vondt å se at dette av enkelte politikere og kommentatorer nærmest diskrediteres som «grønnmaling», «klimaflørt» og «ferniss». Selv om mediebildet før valget kan gi inntrykk av noe annet, er det igjen grunn til å minne om at det store politiske flertallet er enig om hovedtrekkene i den norske energipolitikken.

Publisert: