Har stortingspolitikere krav på betenkningstid i krisetider?

DEBATT: MDG sin første reaksjon på krigen i Ukraina, var å innføre en bilfri søndag. Et fomlende SV skal ha studiesirkler for å finne ut hva de mener om Nato, mens Rødt etter litt tenkning, endelig viste sitt sanne ansikt.

Krisetider krever raske svar. Det er ikke bærekraftig å løse internasjonale utfordringer på et teoretisk plan når verden brenner. Vi må ha politikere og politiske partier som ikke må ha betenkningstid.
  • Hard Olav Bastiansen (H)
    Statsviter
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Krigen i Ukraina markerer et paradigmeskifte i europeisk politikk. På samme måte som under siste verdenskrig har alle politiske og diplomatiske kort blitt kastet opp i luften og må legges på nytt. Verdenskrigen var definerende for utformingen og oppbyggingen av det politiske etterkrigs Norge. Natomedlemskapet markerte en sikkerhetspolitisk tenkning som har stor oppslutning i befolkningen. Finland, som i alle år har sørget for å holde et lavspenningnivå i forhold til den store naboen i øst, søker nå medlemskap i Nato. De får følge av Sverige, som har valgt å gi opp sin mangeårige nøytrale posisjon.

Krigen i Ukraina har aksentuert flere essensielle, politiske spørsmål; vårt forhold til NATO og EU og vår fremtid som gassleverandør til et Europa som vil gjøre seg uavhengig av russiske leveranser. Alle spørsmålene har Rødt, MDG og SV til nå slitt med å besvare.

Politikerne i Finland og Sverige var raske til å respondere fordi de fikk en umiddelbar sikkerhetstrussel ved sine grenser. Men hvordan var reaksjonene hos de politiske partiene i Norge? I hvilken grad maktet våre nasjonale politikere å ta stilling til de nye utfordringene? De store styringspartiene – Høyre og Arbeiderpartiet – var klare i sin holdning. Noen av de mindre partiene ble derimot usikre og ville ikke ta stilling eller kom med det som må beskrives som sære utspill.

Bilfrie dager mot krig

MDG sin første reaksjon på krigen i Ukraina var at vi kunne ha en bilfri søndag for å hjelpe det herjede folket. Partiet ville bekjempe Putins ondskap med å straffe bilistene i Norge. Ledelsen i partiet famlet med å finne et politisk fotfeste når problemstillingen ikke hadde forstavelsen «miljø» i seg. Etter å ha hatt betenkningstid landet MDG på at de nå ville innlede til debatt – om EU.

Det ble taust fra det ellers så taletrengte Rødt; partiet som har programfestet at NATO og USA er den største trusselen mot verdensfreden. Etter å ha tenkt seg om konkluderte partiet med at det fremdeles var mot NATO og at de det også ville stemme mot å slippe Finland og Sverige inn i alliansen. Krigen ga oss en ideologisk avklaring av hvor Rødt egentlig står. Kanskje vil de miste velgerne som stemte på Rødt fordi Mímir Kristjánsson er morsom i debatter og Bjørnar Moxnes periodevis ikler seg et demokratisk sinnelag. Ukraina-konflikten skrellet av retorisk glanspapir og viste partiets egentlige ansikt.

SV flakket lenge med blikket fordi partiet ble grunnlagt på motstanden mot Nato. Frykten for å miste sin eksistensberettigelse dersom det nå skifter standpunkt, sitter dypt i. Løsningen ble studiesirkler. Nå skal partiet starte en lang prosess med å finne ut om de skal endre sin holdning til Nato.

Kriser krever raske svar

Det er kanskje urimelig å kreve at et politisk parti skal ha svar på alle spørsmål livet bringer. Men vi må forvente at nasjonale politiske partier har relevante svar på sentrale spørsmål om krig og fred. Det er lett å være stram idealist når virkeligheten er enkel å forstå. Det er vanskeligere når verdensbildet revner.

Krigen i Ukraina har aksentuert flere essensielle, politiske spørsmål; vårt forhold til NATO og EU og vår fremtid som gassleverandør til et Europa som vil gjøre seg uavhengig av russiske leveranser. Alle spørsmålene har Rødt, MDG og SV til nå slitt med å besvare. Like fullt sitter de i vår fremste folkevalgte forsamling og skal være med på å styre landet i en utfordrende tid.

Krisetider krever raske svar. Det er ikke bærekraftig å løse internasjonale utfordringer på et teoretisk plan når verden brenner. Vi må ha politikere og politiske partier som ikke må ha betenkningstid, men som kan være med og ta roret i utfordrende tider. Det er en viktig lærdom Ukraina-krigen har gitt oss. Forhåpentligvis fører det til politiske selvransakelser og utforming av prinsipper som tåler et møte med brå endringer i den internasjonale situasjonen.

Krigen ga oss en ideologisk avklaring av hvor Rødt egentlig står. Kanskje vil de miste velgerne som stemte på Rødt fordi Mímir Kristjánsson er morsom i debatter og Bjørnar Moxnes periodevis ikler seg et demokratisk sinnelag.
Publisert: