Nye tiltak for strømnettet trengs raskt!

DEBATT: Lnett forventer, basert på henvendelser, en formidabel økning i strømbehov fram mot 2030. Det er i dag veldig utfordrende å bygge nett raskt nok til at det holder tritt med utviklingen.

Alt som kan bidra til mer effektiv utbygging av strømnettet er bra, hvis regionen ønsker vekst og samtidig kutt i klimautslipp før 2030. Bildet er tatt av strømnettutbygging i Sandnes og Hå.

Debattinnlegg

 • Håvard Tamburstuen
  Adm. dir. Lyse Elnett AS
Publisert: Publisert:

Lnett vil jobbe aktivt for at våre kunder ikke må vente lengre enn nødvendig. Strømnettet ble bygget for 50–70 år siden, og er ikke dimensjonert for økningen vi nå ser at kommer. Det tar flere år å planlegge, få nødvendige tillatelser og bygge nytt strømnett. Derfor er det svært gledelig at det offentlig oppnevnte strømnettutvalget denne uken la fram sine anbefalinger for hvordan samfunnet kan redusere tiden det tar å få på plass nytt strømnett.

Bedre nettutnyttelse

I dag tar det 3–7 år å bygge nytt regionalnett og inntil 10 år å bygge nytt transmisjonsnett ( «motorveier» inn til regionen som Statnett har ansvar for). Vi mener Strømnettutvalget har gjort en grundig jobb. Flere av tiltakene som de nylig presenterte kan bidra positivt. Alt som kan bidra til mer effektiv utbygging av strømnettet er bra, hvis regionen ønsker vekst og samtidig kutt i klimautslipp før 2030. Utvalget har foreslått «fast track» for mindre saker, prising av kapasitet som er bestilt, parallelle prosesser og vurdere driftspolitikk og tilknytning med vilkår. Driftspolitikk handler om hvilken risiko vi er villig til å ta for drift av nettet. Tilknytning med vilkår betyr at kunder kan bli koblet fra nettet i perioder hvor det ikke er nok kapasitet.

Begge punktene vil utnytte eksisterende nett mest mulig, og er viktig i vår region fram til strømnettet inn til regionen er oppgradert. Det aller meste av tiden vil det være nok kapasitet i strømnettet, så lenge det ikke oppstår en feil eller blir skikkelig kaldt. En del av forslagene som er lagt fram handler om hva nettselskapene bør gjøre, og det vil Lnett selvsagt se nøye på og utføre så raskt vi kan. Flere av forslagene har vi sågar allerede startet på, deriblant bedre utnyttelse av eksisterende nett, standardisering av tilknytningsprosess, kjøring av parallelle prosesser i forbindelse med konsesjonssøknad for å spare tid, og tilknytning med vilkår.

Vi vil lese nøye

Nå skal vi lese nøye gjennom rapporten, for den er veldig viktig for oss, våre kunder og regionen. I Lnett er vi opptatt av at raskere prosesser ikke skal gå på bekostning av gode prosesser. Dialog og samhandling med kommuner, grunneiere og andre interessenter er viktig og må ivaretas på en god måte. Det er foreslått at det bør utarbeides en veileder for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg som er skreddersydd for bransjen. Det heier vi på, og håper en slik veileder kan komme raskt på plass.

Alt som kan bidra til mer effektiv utbygging av strømnettet er bra, hvis regionen ønsker vekst og samtidig kutt i klimautslipp før 2030.
Publisert:
 1. Debatt
 2. Strømforsyning
 3. Elektrifisering
 4. Statnett
 5. Sandnes

Mest lest akkurat nå

 1. I ett europeisk land er det dyrere å feriere enn i Norge

 2. Kjørte i 94 km/t i 60-sonen - mistet førerkortet

 3. Klart for fjerde koronavaksinedose i Stavanger

 4. – Hvalrossen Freya er nok på vei mot Rogaland nå

 5. – Å bli rusfri e jækla krevende. Men jækla kjekt óg.

 6. Het kokkekonkurranse på siste dag av gladmatens comeback-år