Følg opp Vaulens inkluderingsmodell!

Alle elever har en lovmessig rett til å være en del av klassen, og spesialundervisning skal gjennomføres i klassen/basisgruppen så langt det er mulig og forsvarlig.

Publisert: Publisert:

I stedet for at elever som trenger spesialundervisning tas ut av klasserommet, kommer ekstra pedagoger inn i klasserommet. Det er hovedregelen. Fra venstre lærer Marte Gundersen Meldahl og avdelingsleder Silje Skandsen ved Vaulen skole. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Nelly Landsverk
  Rauland
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det var svært oppmuntrende å lese i Stavanger Aftenblad 11. oktober om «Vaulen skole kan bli forbilde for hele byen», og Dag Mossige sine uttalelser (ifølge Aftenbladet) om at han er fristet til å ta skolens inkluderingsmodell i bruk i hele Stavanger.

Les også

Vaulen skole kan bli et forbilde for hele Stavanger: - Vi må unngå at elever vokser opp på et grupperom, sier Mossige (Ap)

Positive signaler

For oss som kjemper for en inkluderende skole for alle, er dette positive signaler. Det er også andre skoler her i landet og bl.a. i Sverige, som har erfaringer med at i stedet for å ta elever som trenger spesialundervisning ut av klasserommet, kommer ekstra pedagoger inn i klasserommet, og at dette gir gode og positive resultater.

Alle elever har en lovmessig rett til å være en del av klassen, og spesialundervisning skal gjennomføres i klassen/basisgruppen så langt det er mulig og forsvarlig.

Det må en særskilt begrunnelse til dersom elever med rett til spesialundervisning skal tas ut av de ordinære undervisningsgruppene og gis spesialundervisning i særskilt gruppe eller alene. (Kunnskapsdepartementet, Meld.St. 20).

Det er ingenting i forskningen som tyder på at barn lærer mer på spesialskoler/-avdelinger enn i vanlig skole.

Dette følger også av Opplæringslova, FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ifølge Mossige venter de på en forskningsrapport om spesialundervisning i storbyene som skal komme nå i høst. Det finnes allerede en del forskning om og kartlegging av spesialundervisning og inkludering. (Thomas Nordahl, Peder Haug, Jan Tøssebro, Signhild Skogdal m.fl.).

Det er ingenting i forskningen som tyder på at barn lærer mer på spesialskoler/-avdelinger enn i vanlig skole. (Jan Tøssebro). Tvert i mot, forskning peker på at de elever som mottar spesial-
undervisning (ofte utenfor den vanlige klassen) ligger markert lavere enn elever som ikke mottar spesialundervisning både hva gjelder skolefaglige prestasjoner, motivasjon, tilpasning og trivsel. (Thomas Nordahl mfl.).

Forskning viser også til at elever som blir segregerte ut fra klassefellesskapet blir mer isolerte, ensomme, stigmatiserte, er mindre sammen med jevnaldrende både på skolen og i fritiden, og deltar mindre i organiserte fritidsaktiviteter m.v.

Fører til depresjoner

Denne mangelen på deltakelse innenfor fellesskapet, på samhørighet, nærhet, vennskap og aktiv deltakelse med andre jevnaldrende, kan føre til depresjon, vansker med å mestre livet, og å delta i arbeidslivet og i det sosiale fellesskapet med andre senere i livet.

Denne ekskluderingen gjennom skolesystemet starter i tidlig alder, forsterkes på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole, med stor risiko for å ende i Nav-systemet som uføretrygdet, ekskludert fra arbeidslivet og utestenging fra et liv som likeverdig deltaker i samfunnet.

Jeg oppfordrer alle politikere og skolesjef i Stavanger kommune til å følge opp Vaulen skole sin inkluderingsmodell, og innføre denne i samtlige skoler i kommunen, på alle årstrinn.

Publisert:

Les også

 1. KrF: Budsjettet gir 1.200 færre lærere i skolen

 2. Vil ha bedre skole fremfor skattelette

Mest lest akkurat nå

 1. Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

 2. Arne Viste-firma slått konkurs: – En veldig trist nyhet for de ansatte

 3. Jeg må dessverre stad­feste at det selv­opp­nevnte kvinne­politiet lever i beste velgående

 4. Bli med inn i Bent Høie og Dag Terje Solvangs atriumhus: – Vi kan ikke komme oss fort nok hjem

 5. Thomas Alsgaard gjorde en tabbe på Tax-free. Det forandret livet hans

 6. Sangene visste at hun skulle skilles før hun visste det selv

 1. Undervisning
 2. Stavanger kommune
 3. FNs barnekonvensjon
 4. Vaulen
 5. Depresjon