Ingen barn skal behøve å vokse opp med fulle foreldre

KRONIKK: Foreldre som drikker for mye, klarer ikke å være oppmerksomme, støttende, forutsigbare og nærværende omsorgspersoner. Mange vet, men griper ikke inn.

100.000 barn i Norge får redusert omsorg fordi foreldrene drikker. I snitt vil det si to i hver skoleklasse.

Debattinnlegg

 • Gard Olav Berge
  Gard Olav Berge
  Psykologspesialist, Blå Kors Kompasset
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

De siste 25 årene har vi sett økt oppmerksomhet på hvordan det er for barn å vokse opp i hjem med alkoholmisbruk. Nå tas temaet opp i dokumentarfilme «Natta pappa hentet oss». Nylig gikk også teaterforestillingen «Fire begravelser og et bryllup» på Rogaland Teater, og nå går tv-serien «Forført av spriten». Paal-André Grinderud brøt tausheten i 1992 da han fortalte sin historie i boken «Alene – nå igjen». Stadig flere har våget å stå frem og fortalt om omsorgssvikt i familier med alkoholproblemer. Med sin åpenhet har de bidratt til å oppheve det norske samfunnets fortielse og tabuisering av et stort folkehelseproblem.

Den 19. oktober er det i Stavanger en spesialvisning av «Natta pappa henta oss». Filmen handler om regissøren Steffan Strandbergs egen oppvekst med en mor med store alkoholproblemer. Filmens tittel er en hyllest til en far som tok ansvar og reddet sine barn ut av vanskelige oppvekstforhold. Etter visningen blir det en samtale der regissøren, representanter fra lokalt hjelpeapparat, brukere og politikere deltar.

Mange i og utenfor familien vet om at foreldrenes rusmisbruk er en stor belastning for barna, men forholder seg passive.

Deler foreldrenes skam

I Norge er det 100.000 barn som har foreldre som drikker så mye at det går ut over omsorgen, 8 prosent av befolkningen (400.000 i et land med 5 millioner mennesker), to i hver skoleklasse. Det handler om familier der det finnes gode stunder og kjærlighetsopplevelser, men der foreldre også utsetter barn for krenkende og vonde opplevelser. Med den tilknytningen som barn har til sine foreldre, blir de en del av sine foreldres skam, og skammen fester seg som en opplevelse av å være feil, uelsket og uten verdi.

Mange i og utenfor familien vet om at foreldrenes rusmisbruk er en stor belastning for barna, men forholder seg passive. Man blander seg ikke inn i andres privatliv, og barna er lojale og tier om det som er vanskelig. I barnas liv blir skammen en bremsekloss for utvikling, og livet preges av usikkerhet, bekymringer, stress, ensomhet og taushet.

Barn trenger å kjenne seg dyrebare og elsket for å oppleve at de har verdi.

Skader barns utvikling

Oppvekst med mange gjentatte skremmende erfaringer preger barns oppfatninger av seg selv og andre mennesker, og hva de kan forvente seg av livet.

I oppveksten møter barn mange utfordringer som gjør at de blir frustrerte, sinte eller skremt. Det er normalt. Da trengs det oppmerksomme, støttende, forutsigbare og nærværende omsorgspersoner, og aller helst skal det være mor og far. Foreldre som drikker for mye, setter seg selv ut av spill og får ikke dette til. Det får barn til å føle seg avvist, at de er i veien, at de er til bry og ikke gode nok. Det fører til dyptgående usikkerhet på egen betydning.

Barn trenger å kjenne seg dyrebare og elsket for å oppleve at de har verdi. De skal ha opplevd trygg avhengighet til omsorgspersoner for å kunne knytte deg til venner og kjærester.

Forsømte, krenkede barn som vokser opp med vedvarende stress og usikkerhet, er i høy risiko for å få langvarige psykiske, somatiske og sosiale problemer.

Hver tredje kan trenge hjelp

Hvordan går det så med dem som får en barndom preget foreldres drikking? De fleste klarer seg, men de forteller lite til andre om hva de har strevd med og hva som er vanskelig. Ofte blir de andres hjelpere, gode til å lytte, omsorgsfulle, oppmerksomme på andres behov.

Folkehelseinstituttet har gjort beregninger som tilsier en tredjedel av de om vokser opp med foreldres rusmisbruk, kan trenge hjelp. Forsømte, krenkede barn som vokser opp med vedvarende stress og usikkerhet, er i høy risiko for å få langvarige psykiske, somatiske og sosiale problemer. Det betyr vansker i parforhold, i forhold til egne barn, i vennskap, i arbeid og skolegang, og høy risiko for å ende opp i for utenforskap, uførhet og eget rusmisbruk. Samfunnets forståelse av hva det innebærer å vokse opp i skjult omsorgssvikt, har ført til politisk vilje til etablering av hjelpetiltak for barn og unge som er pårørende. Det er bra, og det trengs flere.

Altfor mange av de unge har fortalt om en barndom der «mange visste, men ingen gjorde noe».

Mange vil kjenne seg igjen

«Natta da pappa henta oss» forteller om oppvekst hos en mor med store alkoholproblemer, men den forteller også om far som var satt til side og tvunget til å se på at hans barn hadde det forferdelig – og om at han til slutt ikke orket å være passiv, men tok ansvar og kidnappet barna.

I løpet av de siste sju årene har Kompasset Blå Kors, et lavterskeltilbud til tenåringer og unge voksne som har vokst opp foreldre med alkoholproblemer, møtt 1500 unge. Mange vil kjenne seg igjen i Strandbergs film. Altfor mange av de unge har fortalt om en barndom der «mange visste, men ingen gjorde noe».

Jeg håper filmen øker forståelsen for at voksnes ansvar for barns fremtid rekker ut over egen familie. La oss være modige og handlekraftige nok til å ta kontakt med barna, og sørge for at nødvendige grep blir tatt! Ingen barn skal behøve å vokse opp med fulle foreldre.


Steffan Strandbergs dokumentarfilm om sin egen og brorens oppvekst har fått gode anmeldelser og mye omtale.
Les også

Steffan Strandberg til Aftenbladet: «Håper filmen kan hjelpe andre»

Les også

Aftenbladets filmanmeldelse: «Når mor velger flaska framfor barna»


Les også

 1. Forsker: «Mange barn skulle ønske at foreldrene drikker mindre i ferien»

 2. De fysisk aktive drikker mer

 3. Bruk av rusmidler og røyk synker drastisk blant norsk ungdom

 4. Nedgang i alkoholsalget

Publisert:
 1. Alkohol
 2. Rus
 3. Oppvekst
 4. Film

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet orket ikke å sjekke alle filene

 2. Det er ikkje meininga ein skal bli rørt over at staten lar friske barn få bevega seg fritt

 3. Stor aktør legger ned butikken på Norwegian Outlet på Ålgård

 4. – Han var en mann som aldri ga seg, en drømmer

 5. Fortsatt fastlåst mellom Kvia AS og Eigersund før de møtes i retten mandag

 6. Ble pepret med spørsmål om Bell og Berisha – dette sier de om stjerneduoen