Ja til grønn undervisning i skolen

DEBATT: Et klima- og miljøfag i skolen burde allerede vært en selvfølge i den norske skolen.

«Klimakrisen blir ikke løst av generelle, få og utydelige mål i den norske læreplanen», skriver Malene K. Leirvik.
  • Malene Korsvold Leirvik
    Malene Korsvold Leirvik
    Styremedlem i Stavanger AUF
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Klima og miljø har over lengre tid vært et tema i samfunnsdebatten. Min generasjon vet at klimakrisen allerede er her, og all forskning sier akkurat det samme. Politikere og mediene har et stort ansvar, og jeg mener at et av politikernes hovedansvar er å få et eget klima- og miljøfag inn i skolen.

Ifølge en EU-studie er 1,3 millioner nordmenn klimaskeptikere. Det er mer enn i de aller fleste europeiske land. Hva skyldes dette? Norge er et demokratisk land og er blant de landene som har kommet lengst i andre viktige saker, blant annet kjønnslikestilling. Så hvorfor skiller Norge seg så veldig ut i akkurat dette spørsmålet?

Vi lærer matte, engelsk, samfunnsfag osv., men hva er egentlig vitsen hvis vi ikke har en klode vi kan leve på?

Lukker øynene

Er det på grunn av at den generelle folkeopplysningen er for dårlig? Eller at vi, som bor i et av verdens beste og rikeste land, er for godt vant med å leve det gode liv, og ikke ønsker å ta inn over oss klimaendringene verden står overfor? Jeg tror de fleste klimaskeptikere er skeptiske fordi de ikke vil ta inn over seg at kloden blir varmere, de lukker øynene for at det blir mer ekstremvær, og de anerkjenner ikke konsekvensene dette bringer med seg.

Dilemmaet er at denne prosessen må brytes ned for at jorden skal være et godt sted for framtidige generasjoner. Derfor er det viktig med innsats nå. På skolen går de aller fleste elever fra de er seks år til de fullfører videregående. Vi lærer matte, engelsk, samfunnsfag osv., men hva er egentlig vitsen hvis vi ikke har en klode vi kan leve på?

De voksne har et ansvar i forhold til å bevisstgjøre barn og unge. Det vil bli mye lettere å gjøre noe med klimakrisen hvis vi vet mer om hva som skjer og hvilke konsekvenser våre handlinger har. Vi må få fakta inn på en enkel og lettfattelig, men samtidig veldig tydelig, måte. Fakta må tilpasses modningsnivå.

Vi har ikke tid

Dette er viktig for meg, fordi jeg ønsker at dagens barn og unge og fremtidige generasjoner skal ha en levelig klode å vokse opp på. Et klima- og miljøfag i skolen burde allerede vært en selvfølge i den norske skolen. Den må inn i skolen som et eget fag, og allerede fra første klasse. Klimakrisen blir ikke løst av generelle, få og utydelige mål i den norske læreplanen. Min generasjon kan ikke vokse opp til å bli klimafornektere, det har vi ikke tid til.

Publisert: