Politikerne må stå opp mot KS og ta lærerne i forsvar!

DEBATT: Rogaland, kjempers fødeland, Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Arne-Christian Mohn, Tom Henning Sletthei, Jarle Bø, Odd Stangeland, Frode Fjeldsbø, Sigmund Rolfsen, Marianne Chesak, Jarle Bø, Andreas Vollsund. Ordførere, kan dere høre oss?

Det er ganske skremmende hvor stille skoleeierne, altså politikerne og nevnte ordførere, er under lærerstreiken.

Debattinnlegg

  • Gunn Reidun Tednes-Aaserød
    Gunn Reidun Tednes-Aaserød
    Fylkesleder, Utdanningsforbundet, Rogaland
Publisert: Publisert:

Ordførere, vi har et budskap til dere før valgkampen starter: «Vil dere satse på elevene må dere satse på lærerne» Nå nærmer det seg valgkamp igjen og politikerne vil igjen komme med fagre løfter om at de vil satse på elevene, at de vil lage en god skole for alle. Vi velgere tror nesten på dem gang på gang.

Har du puls, er du lærer

Men nå har lærerne satt foten ned – de har gått ut i streik. Lærerne er lei av at de selv stadig får dårligere lønnsvilkår, at stadig flere forlater yrket og at «hvermannsen» som blir ansatt får kalle seg lærer. 15 prosent av de som underviser i klasserommene har ikke en godkjent lærerutdanning. Noen av disse har bare fullført videregående og er dermed bare noen få år eldre enn elevene. Disse blir omtalt som lærere på lik linje med som har tatt en femårig masterutdanning.

Hvordan vil dere løse problemet? Står dere virkelig bak deres egen interesseorganisasjon KS? KS presenterer følgende løsninger: Lavest lønnsutvikling til lærere med lengst utdanning og lengst ansiennitet. Det er ikke så nøye med lærerutdanning – det holder at du kjenner faget og har kunnskap om pedagogikk. I enkelte kommuner virker det som om de tenker, har de puls, har de pedagogikk.

Hvorfor er dere så stille?

Tror dere, kjære ordførere at lavere lønnsutvikling på magisk vis klarer å få flere til å søke lærerutdanning i framtiden? At dagens unge vil velge en arbeidsgiver som ikke bryr seg om utdanning, men mer om å spare penger.
Er det slik at dere lar dere styre av en interesseorganisasjon som hopper glatt over det som står i forskrift til opplæringsloven paragraf 14.1 «Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærarutdanningane med forskrifter, eller ha tilsvarende pedagogisk kompetanse.» At dere lar dere styre av en interesseorganisasjon som bruker penger på reklameannonser i avisene, som i beste tilfelle kan oppfattes som misbruk av statistikk, eller «fake news» som det også kalles. Dette er et tankekors.

Det er ganske skremmende hvor stille skoleeierne, altså politikerne og nevnte ordførere, er under lærerstreiken. Det er våre lokalpolitikere og fylkespolitikere som har ansvaret for lærerlønningene. Det er lokalpolitikere og fylkespolitikere som har ansvaret for å satse på elevene. Interesseorganisasjonen deres KS har vendt skolen ryggen. Nå er det på tide at dere politikere tar tilbake kontrollen.

Det er ikke så nøye med lærerutdanning – det holder at du kjenner faget og har kunnskap om pedagogikk. I enkelte kommuner virker det som om de tenker, har de puls, har de pedagogikk.
Publisert: