• Motorveien på Forus klokken 16.30 torsdag 4. oktober 2018, den dagen de nye bomringene og rushtidsavgiften ble innført. Resultatet var mye mindre trafikk en vanlig i rushtiden – som jo var hensikten. Pål Christensen

Bompenger og rushtidsavgift gir samfunnsøkonomiske gevinster!

DEBATT: Innføringen av bompenger og rushtidsavgift virket etter sin hensikt. Biltrafikken ble redusert og bedre fordelt.