• «[…] stresshjelpen må ikke bare handle om elevers robusthet. I like stor grad bør man avdekke systemfeil innen skolenes elevsyn, læringssyn, praksis av vurdering for læring, ulike prøveregimer, praktisering av overordnet læreplan og ikke minst forståelsen av tilpasset opplæring», skriver Leif G. Wikene. NTB scanpix

Stresshjelp til 13-åringer – se også på systemfeil i skolen

KRONIKK: Hva om skolen dannet elevene til å bli ekte, istedenfor å utdanne dem til å bli perfekte?