De evangelikanske profetiene om Trump som «Herrens salvede»

KRONIKK: Korona, kaos og økonomisk nedgang truer Donald Trumps gjenvalg. Hans evangelikale støttespillere omformulerer det hele til en del av «Guds plan».

President Donald Trump i bønn sammen med representanter for «Evangelicals for Trump» i King Jesus International Ministry i Miami i Florida i januar 2020.
  • Hanne Amanda Trangerud
    Hanne Amanda Trangerud
    Religionsviter og PhD-stipendiat, Universitetet i Oslo
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Korona-pandemien har de siste månedene fått profetisk betydning i deler av det evangelikale miljøet i USA. Steve Strang har på sitt forlag FrontLine har publisert de Trump-apologetiske bøkene «God and Donald Trump» (2016) og «God, Trump, and the 2020 Election» (2020).

Nå kommer en ny bok i serien – «God, Trump, and Covid-19». I tillegg til innsideinformasjon om Kina og det nye viruset, deler Strang her en angivelig profeti fra nå avdøde pastor David Wilkerson om en plage («plague») som ville medføre stenging av offentlige instanser, kirker og barer, samt ryste New York som aldri før.

Les også

Gunnar Grendstad: «USAs krise – et sammenfall av ulykksalige hendelser»

Det spesielle året 2020

Omtrent samtidig med Strangs bok kommer «The Passover Prophecies» på markedet, også den utgitt av FrontLine. Her påstår Chuck Pierce – en anerkjent profetisk stemme i dette miljøet – at Gud i september 2019 åpenbarte for ham at verden ville rammes av en «plage-liknende» tilstand mellom februar og april 2020. Dette for å teste nasjonene.

Perserkongen Kyros den store er «Herrens salvede» i kapittel 45 hos profeten Jesaja i Det gamle testamentet i Bibelen. Her ser evangelisk-kristne i USA et poeng, for Donald Trump er jo USAs 45. president.

I taler og intervjuer har Pierce oppfordret kristne til å merke seg at den kristne påsken i 2020 overlapper med den jødiske påskehøytiden «pesach/passover». Ifølge Pierce var ikke dette tilfeldig, men et ledd i Guds plan for å bringe de kristne nærmere den opprinnelige påsken, da israelittene ble utfridd fra slaveriet i Egypt. Under den tiende landeplagen, da egypternes førstefødte mistet livet, holdt israelittene seg i hjemmene sine. Etter Guds påbud hadde de smurt blod fra et lam på dørkarmene og ble derfor ikke rammet av plagen.

Ifølge Pierce fant det samme sted med de kristne denne påsken idet korona-tiltakene tvang dem til å holde seg hjemme. Slik skulle de anerkjenne kraften i blodet (i dette tilfellet Jesu blod). De neste 40 dagene ville være en prøvetid for de kristne, hevdet Pierce, – og hvis de ble aktivert på den rette måten, ville det føre til åndelig vekkelse.

Lance Wallnau (mannen som introduserte ideen om Trump som den moderne Kyros) har støttet opp om Pierces ideer, og vist til at kristne som nå valgte Guds side på pinsedagen 31. mai, ville bli satt i stand til å redde USA.

Les også

Prof. Magnar Kartveit: «Irans arv etter Kyros er stor og tung»

Nettverk for dominans

Pierce, Strange og Wallnau tilhører det nettverk av evangelikale kristne som har blitt kalt New Apostolic Reformation (NAR). Det er her vi finner president Trumps viktigste evangelikale støttespillere og rådgivere. Et sentralt kjennetegn ved NAR er det sterke fokuset på åndelig krigføring, der de troende spiller en viktig rolle. Politiske utspill og betydningsfulle hendelser nasjonalt og internasjonalt forstås som ledd i en kosmisk kamp mellom godt og ondt. Kampen handler ikke bare om å vinne menneskers hjerter (tradisjonell evangelisme), men også geografiske områder og nasjoner.
Den vekkelsen som Pierce og Wallnau refererte til, er knyttet til dette. Målet for NAR er nemlig kristen dominans i samfunnet, ofte kalt «dominionism». For å illustrere hvordan kampen om samfunnet foregår i praksis, brukes syv fjell som symbol på de sfærer hvor det er mulig å påvirke kulturen: Offentlige instanser, mediene, utdanning, kunst og underholdning, religion, familien og finans. Ved å plassere «sine folk» på toppen av fjellene (f.eks. i Det hvite hus), vil NAR-kristne overta kontrollen slik at de kan forme hele nasjonen – så den kan bli velsignet av Gud med velstand.
NAR har verken medlemslister eller offisielle doktriner, men rommer et mangfold av menigheter. Det var professor C. Peter Wagner som i 1994 fant opp betegnelsen for å beskrive en bevegelse som brøt med de tradisjonelle menighetene og fulgte nye former for ledelse, finansiering og tilbedelse.

Wagner var selv en forkjemper for NAR og grunnla blant annet Wagner Leadership Institute, hvor både Pierce og Wallnau i dag underviser.

Les også

Bokanmeldelse: «Bolton tegner et bilde av en umoden og farlig president»

Vil gjøre USA til en kristen nasjon

Karakteristisk for NAR-kirker er femdelt ledelse med apostler, profeter, evangelister, pastorer og lærere. Pierce, for eksempel, er senior-apostel. NAR vektlegger det de mener er manifestasjoner av Den hellige ånd, som tungetale, helbredelser og fall i ånden (når Guds nærvær blir så sterkt at man fysisk faller i bakken; red.mrk.). Profetier er så vanlig at Pierces åpenbaring glir naturlig inn.
Den åndelige vekkelsen som Pierce og Wallnau har knyttet til påsken, korona-pandemien og pinsen, fremstilles som nødvendig for prosessen med å gjenerobre de kulturelle sfærene og gjøre USA til en kristen nasjon.

Nå som pinsen er over, kan vi forvente å se økte anstrengelser i så måte – ikke minst frem mot presidentvalget i november. Det er det som er profetienes viktigste funksjon: Å mobilisere NAR-kristne til økt politisk og sosialt engasjement – slik at Trump kan få fire nye år, tross de siste måneders motgang.

  • Les også:
Rolf Schreiner konstaterer at Donald Trump har løsningen – igjen.
Les også

Jan Zahl: «Kva må til for at eg skal bli ein varm Trump-tilhengar»

Publisert: