Nå er det mer penger fra Lånekassen til voksne som vil ha vitnemål

UTDANNING: Hver femte voksen i Norge har ikke vitnemål eller fagbrev fra videregående opplæring. Fra neste studieår blir det enklere å få støtte fra Lånekassen til å fullføre videregående opplæring for voksne.

De 600.000 voksne i landet fra 25 til 66 år som ikke har fullført videregående skole, har nå fått nye muligheter til å betale for ny skolegang.
  • Nina Schanke Funnemark
    Nina Schanke Funnemark
    Adm. direktør, Lånekassen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Søndag 1. mars er det frist for å søke opptak til videregående opplæring for voksne. Forrige studieår fikk 12.500 voksne støtte fra Lånekassen til å skaffe seg vitnemål. Nå håper vi flere vil benytte muligheten til å fullføre videregående. Fra høsten kan voksne få mer i stipend og lån, og større fleksibilitet til å ta fag på deltid.

Angår svært mange

I underkant av 600.000 voksne i alderen 25–66 år har ikke fullført videregående opplæring, ifølge Livsoppholdsutvalget. Utvalget, som har vært ledet av samfunnsøkonom og seniorforsker Oddbjørn Raaum fra Frischsenteret, har utredet løsninger og modeller for finansiering av livsopphold, med mål om at flere kan ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå.

Voksenretten gir alle over 25 år lovfestet rett til tre års videregående opplæring, eller mer for yrkesfaglige utdanningsløp der opplæringstiden er lengre. Rettighetene til å få videregående opplæring er sterke. Fra i høst blir også støtten til å gjennomføre skolegangen styrket.

Lån kan bli stipend

Hvis du er over 25 år og skal ta videregående opplæring, kan du i dag få lån og stipend etter de samme reglene som for studenter i høyere utdanning. Du kan få basisstøtte fra Lånekassen, som inneværende studieår tilsvarer inntil 110.200 kroner. Beløpet utbetales som lån, men inntil 40 prosent kan bli omgjort til stipend etter bestått utdanning. Du kan også ha rett på andre stipender, som forsørgerstipend, foreldrestipend, ekstrastipend og flyktningstipend. Men Livsoppholdsutvalget peker på at dagens finansiering gjennom Lånekassen i begrenset grad dekker behovene til voksne som skal ta videregående opplæring.

Fra kommende studieår innføres nye ordninger i Lånekassen som gir mer støtte og større fleksibilitet til å velge hvor lang tid du vil bruke:

  • Fra neste studieår kan du søke om lån til du er 50 år uten at støtten reduseres – i dag er aldersgrensen for reduksjon i støtten 45 år. I tillegg vil aldersgrensen for når lånet må betales tilbake bli hevet fra 65 til 70 år.
  • Vi stiller ikke lenger krav om at du minimum må studere på halvtid: Kravet om minst 50 prosent studiebelastning for å få studielån fjernes. Det er selvfølgelig slik at du har rett på mindre i lån hvis du for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb enn om du er fulltidselev, men de nye reglene gir et helt annet rom for individuell tilpasning.
  • Er du 30 år eller eldre og skal ta videregående opplæring, kan du ha rett på et tilleggslån på opptil 50.000 kroner for hvert studieår og 100.000 kroner til sammen i løpet av årene med videregående opplæring. Er du 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan du også få tilleggslån på inntil 50.000 kroner per studieår og 100.000 kroner totalt. Det er for øvrig satt et øvre tak på til sammen 100.000 kroner i samlede tilleggslån.

Plassen i kompetansesamfunnet

Lånekassens mål er å være en medspiller for kunnskapssamfunnet. Da er det en grunnleggende oppgave å bidra til å gi flest mulig den plattformen som videregående opplæring danner for arbeidslivet og det livslange læringslivet. Livsoppholdsutvalgets utredning viser at de som mangler denne grunnopplæringen, sliter med å sikre seg jobb og lett havner utenfor arbeidslivet.

Med de nye ordningene håper vi i Lånekassen å bidra til at flere får dette viktige verdipapiret i dagens kompetansesamfunn – et vitnemål eller fagbrev fra videregående opplæring.

Publisert: