• Norsk gass erstatter ikke kullkraftverk i Storbritannia. Kullkraften, som utgjør bare 5 prosent av den totale produksjonen, erstattes av fornybar energi. Her det kullfyrte varmekraftverket Ratcliffe-On-Soar sør for Nottingham.

Høyre tar feil, olje og gass fra Norge er ingen klimaredning

OLJE OG GASS: Stavanger Høyres Jonas Molde Hollund og Nora Skilbrei argumenterer for at norsk olje og gass bidrar til å redde klima. Dessverre bruker de feil og allerede tilbakeviste påstander.