Hva er det Danmark får til som olje­rike Norge ikke får til?

Norge og Danmark gjør det godt økonomisk, men hadde ikke Norge hatt inntekter fra olje og gass, ville vi ligget langt bak Danmark på listen over land som har balanse i statsbudsjettet og eksportinntekter. Stillingen er for tiden 3–1 til Danmark.

  • Ivar Sætre
    Ivar Sætre
    Sivilingeniør, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tidsskriftet The Economist viser hver uke en oversikt over økonomiske oppdaterte nøkkeltall for en rekke land. Norge gjør det godt, spesielt når det gjelder balanse i statsbudsjettet og resultat av handel med utlandet. Et annet land som gjør det godt, er Danmark.

Danskene konkurransedyktige

Som nordiske naboland, med mye felles historie, er dette ikke uventet. Det er én meget stor forskjell: Olje- og gassproduksjon. Danmark er ikke lenger selvforsynt, og har dermed ingen eksportinntekter fra olje og gass. Norge et eksportoverskudd av olje og gass på rundt 1 milliard oljeekvivalenter (o.e.) i året. Det gir en brutto eksportinntekt på i størrelsesorden 500 milliarder kroner.

Likevel regner The Economist med at Danmark i 2020 vil ha et overskudd på handelsbalansen på 5,2 % av BNP, mens Norge kun vil oppnå 1,2 %. Norges BNP er riktignok større en Danmarks, men kun i størrelsesorden 10 %. Hva kan grunnen være til at Danmark er langt mer konkurransedyktig enn Norge på den internasjonale arena?

Strøkne veier

1–0. De som reiser i Danmark kan ikke bli annet enn imponert over dansk infrastruktur når det gjelder samferdsel. Selv de som bor lengst fra København, kan komme til hovedstaden på under 5 timer med bil (fly til Bornholm). Over alt på førsteklasses motorveier, og det gjelder også mer lokale veier. Inne i byene er det meste lagt til rette for meget god trafikkavvikling, ikke minst for syklister. Her har Norge mye å lære.

2–0. Av de største bedriftene synes det klart at det i Danmark er langt flere private bedrifter enn i Norge. Det er også bemerkelsesverdig at verdensomspennende bedrifter har hovedkvarter langt fra hovedstaden, som Danfoss (28.000 ansatte) på øya Als, og Lego (14.000 ansatte) i Billund, begge i Syd-Jylland.

3–0. Det kan hevdes at kvalitet er ensbetydende med lønnsomhet. Produkt med høy kvalitet har ofte lang levetid og et godt renommé. Det gjør dem attraktive for kvalitetsbevisste kunder, med god betalingsevne. At det danske språk er nesten uforståelig for andre enn dansker, selv nordmenn med nesten identisk skriftspråk, kan i noen henseende anses som en ulempe. På den annen side kan det være meget gunstig for å bevare bedriftshemmeligheter.

Vindmøller uten vind

3–1. Energimessig kan danskene ikke hamle opp med Norge, selv om de har klart å skaffe seg et rykte som ledende innen grønn energi som vindkraft. Reiser en gjennom Danmark, ses det mange vindkraftverk. I lange perioder står de imidlertid stille, og produserer ikke energi. Da er det godt å kunne importere stabil kraft fra Norge. Men uansett har dette ført til at Danmark har noen av de høyeste energiprisene i verden. I løpet av de siste par månedene har den danske markedsprisen for kraft (fra kraftverk) vært opp til 15–20 ganger så høy som den norske.

Det er ingen tvil om at Danmark er et vellykket land. Det gjelder også Norge, men uten inntektene fra olje og gass, havner vi langt bak danskene. Norge bør forsøke å lære av det danskene har gjort riktig.

Det er også bemerkelsesverdig at verdensomspennende bedrifter har hovedkvarter langt fra hovedstaden, som Danfoss på øya Als, og Lego i Billund.
Publisert: