• «Me har så mykje av alt her i landet at me gløymer privilegia med å ha nok mat, trygg mat, rein mat, og sjølvråderetten over korleis den skal produserast», skriv Bente Gro M. Slettebø. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Villeiande om norske matvareprisar

Nordmenn bruker berre 11 prosent av kvar hundrelapp dei tener på mat. Me har altså noko av den billigaste maten sett ut i frå lønnsnivå.