Full stans i samferdsel

DEBATT: Når de gule lysene på anleggsmaskinene slukkes, bør det blinke et rødt lys for politikerne i både kommuner og fylke. De store samferdselsprosjektene har stoppet fullstendig opp og hundrevis av arbeidsplasser er i fare.

«Kanskje det er på tide med en samling i bånn? Kanskje det er på tide at hele regionen, med Storting og regjering med på laget, står sammen og gjør alt vi kan for at vi kan begynne å grave», skriver Harald Minge.
  • Harald Minge
    Harald Minge
    Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Overskriften er at det går bra for regionens næringsliv! Næringsforeningens og Universitetets økonomiske rapport, som er basert på 21.000 bedriftsregnskaper fra Dalane i Sør til Ryfylke i nord, viser en betydelig vekst. I tillegg viser vårt konjunkturbarometer at bedriftene har tro på nok et godt år i 2020.

Som vi vet, er det energi, anført av olje- og gassnæringen som styrer utviklingen. De andre næringene har ikke opplevd den samme veksten etter at oppturen startet igjen i 2016.

Både detaljhandel, reiseliv og bygg og anlegg har betydelige utfordringer. Spesielt sistnevnte går noen svært usikre år i møte.

Varsel om milliardinvesteringer

I 2016 ble det varslet investeringer for minst 50 milliarder kroner i løpet av de neste fire årene innenfor bygg og anlegg. Dette skulle generere flere tusen arbeidsplasser i en bransje som sysselsetter én av ti arbeidsfolk i vår region. En del av prosjektene er riktignok gjennomført og har vært med på å hjelpe oss gjennom de tøffe årene etter oljenedturen i 2014. En del eiendomsprosjekter samt Ryfast og Eiganestunnelen er blant disse, selv om de allerede var godt i gang. Utenom disse er det imidlertid få av de store, varslede samferdselsprosjektene som har vært i nærheten å levere som forventet.

Bymiljøpakken skulle investere for 22 milliarder kroner i ny sykkelstamvei, bussveien, Transportkorridor Vest, E39 Smiene-Harestad og E39 Hove-Ålgård – for å nevne noe. Alt skulle ikke være ferdig før 2020, men allerede skulle det vært bygget for sju milliarder kroner – trodde vi i 2016. Først lot behandlingen i Stortinget vente på seg, samtidig som planleggingen har tatt tid og vært komplisert – ikke minst på grunn av behovet for kostnadskutt. På toppen av dette har det gått et helt valgår med en uavklart situasjon i styringsgruppen for bymiljøpakken på grunn av bompengespørsmålet. Sykkelstamveien skal bygges, men ut over det er det høyst usikkert om noe som helst kommer i gang i 2020.

Tilbake står anleggsselskapene og deres tusenvis av ansatte, som helt siden 2016 har forberedt seg på å kunne ta på seg alle de store samferdselsprosjektene.

Noen har det ikke travelt

Rogfast var vi i alle fall bombesikre på at skulle være godt i gang lenge før kalenderen viste 2020. Saken tok riktignok sin tid gjennom Stortinget, men da den aller første salven ble fyrt av på Bokn i januar 2018 regnet vi med at landets mest samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekt skulle realiseres. Den gang ei! Siden det eneste tilbudet på den første gigantkontrakten ble for dyrt, har nå prosjektet blitt utsatt på ubestemt tid. Det er håp om at det kanskje kommer på skinner igjen etter sommeren, hvis vi skal forsøke å være optimistiske. Vegdirektoratet ser ikke ut til å ha det travelt, og lyste nylig ut et konsulentoppdrag som skulle se på alle Rogfast-alternativ på nytt, inkludert videre ferjedrift. Det verste som kan skje nå er at det går politikk i det hele, og at saken skal utnyttes politisk både av opposisjon og posisjon før valget i 2021 – og at heller ikke regjeringen og stortingspolitikerne får det travelt. Vi får krysse fingrene for at det ikke skjer.

Vegvesenet flytter kasser

På toppen av det hele har fylkeskommunen fra årsskiftet overtatt alt ansvaret for fylkesveiene, herunder utredning, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Dermed skulle vi her lokalt hatt på plass rundt 200 nye medarbeidere, de fleste av dem overført fra Vegvesenet. Det har ikke gått på skinner, for å si det mildt. Like før jul manglet fortsatt 80 av dem. Det har også ført til utsettelser og forsinkelser av en rekke større og mindre prosjekter.

Tilbake står anleggsselskapene og deres tusenvis av ansatte, som helt siden 2016 har forberedt seg på å kunne ta på seg alle de store samferdselsprosjektene. Nå risikerer disse permitteringer og oppsigelser. Da vil de også ha redusert kapasitet til å kunne ta på seg oppdragene når de en gang kommer.

Samling i bånn?

Tilbake står vi som region med skjegget i postkassen uten å få realisert samferdselsprosjekt som skal styrke vår konkurransekraft og hjelpe oss til å nå klimamålene.

Kanskje det er på tide med en samling i bånn? Kanskje det er på tide at hele regionen, med Storting og regjering med på laget, står sammen og gjør alt vi kan for at vi kan begynne å grave. Alternativet vil tære kraftig på den politiske troverdigheten både til regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte. Faktumet er at mens prosjekter er gryteklare, bompengene strømmer inn i Bymiljøpakken så blir lite gjort. Den uheldige miksen av sendrektig politisk behandling, kostnadssprekker og omorganisering i Vegvesenet og i fylkeskommunen, er gift for regionen.

Publisert: