Stavanger kommune har fornøyde og motiverte ansatte

DEBATT: I den senere tid har mediene hatt et kritisk, men viktig søkelys på Stavanger kommune som arbeidsgiver i forbindelse varslersaker.

«På alle temaområdene skårer kommunen over måltallet som er 70, med unntak av kompetanseutvikling (67)», skriver Odd Jo Forsell.
  • Odd Jo Forsell
    Leder av kommunalstyret for administrasjon og lønn, H
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sakene kan skape et inntrykk av at Stavanger ikke i tilstrekkelig grad ivaretar sin arbeidsgiverrolle. Derfor er medarbeiderundersøkelsen så viktig. Ifølge de to siste årenes medarbeiderundersøkelser mener de ansatte i Stavanger kommune at kommunen er en god plass å jobbe.

Les også

Varslere blir utsatt for tøffere behandling nå enn tidligere, men tillitsvalgte gir trygghet

Les også

Varslere føler seg sviktet av sine tillitsvalgte

Les også

Nok eit nederlag for varslar Linda Krüger

Stor vilje til omstilling

Undersøkelsen viser også at kommunen har motiverte arbeidere som har stor vilje til omstilling. Dette er bra for de ansatte og bra for innbyggerne. Motiverte ansatte gir gode tjenester og fornøyde medarbeidere. Det viser også at det inntrykk en kan få av Stavanger som arbeidsgiver er feil. Stavanger kommune er en god arbeidsplass, ifølge de ansatte. Hvem er bedre til å vite dette enn de ansatte selv?

Undersøkelsen viser at 74 prosent gir uttrykk for at de er enig eller helt enige i at de på sitt arbeidssted leter aktivt etter nye og bedre løsninger til beste for våre brukere, innbyggerne og kommunen. Hele 74 prosent gir også uttrykk for at de er godt motivert til å være med på nødvendige omstillinger på sin arbeidsplass. Dette lover godt for den omstilling vi står ovenfor, særlig i forhold til digitalisering, nye tekniske løsninger og jobbe smartere for å åpne bedre tjenester.

Medarbeiderundersøkelsen for 2017 ble gjennomført i perioden 24. januar – 7. februar og fikk en samlet svarprosent på 73 prosent. Resultatet av undersøkelsen er svært godt. Det er gledelig lesing.

På alle temaområdene skårer kommunen over måltallet som er 70, med unntak av kompetanseutvikling (67). 78 prosent av de ansatte svarer at de er stolte av å arbeide i Stavanger kommune, og 80 prosent svarer at de vil anbefale andre å søke arbeid i kommunen.

74 prosent svarer at de godt kan tenke seg å bruke digitale arbeidsformer/-verktøy i større grad i sitt daglige arbeid enn de gjør i dag. Dette viser engasjerte medarbeider som er villige til å møte nye utfordringer.

Mye kan fremdeles gjøres, for eksempel innen sykefravær.

Undersøkelsen viser oppgang for både jobbengasjement og arbeidsglede, og for gjennomføringsevne på arbeidsplassen. Undersøkelsen viser at de største motivasjonsfaktorene for ansatte i Stavanger kommune er trygg og stabil jobb (81 prosent) og meningsfylt arbeid (77 prosent).

Ingen hvilepute

Undersøkelsen skal på ingen måte være en hvilepute for kommunen som arbeidsgiver. Mye kan fremdeles gjøres, for eksempel innen sykefravær. Selv om Stavanger er en av de kommunene med lavt sykefravær i forhold til mange andre, er det viktig å fortsatt ha fokus på særlig dette området.

Publisert: