• Å nekta for at det finst betenkelege sider ved oppdrettsindustrien, slik Trine Danielsen gjer, det er eit stivt stykke. Jonas Haarr Friestad

Ingen kritikk av oppdrettsnæringa, takk!

DEBATT: Når det gjeld oppdrettsnæringa, er det visst berre ja-folk som skal ha talerett, ifylgje Trine Danielsen. Dette er nye tonar frå Høgre.