Verden trenger ikke norsk gass

DEBATT: Det er synd at NHO i Rogaland velger å stå sammen med fossilpartiene og oljelobbyen om en politikk som hverken er økonomisk eller klimamessig forsvarlig.

«Vi kan ikke legge opp til at Norge skal eksportere olje og gass gjennom mesteparten dette århundret», skriver Vårin E. Sinnes og Anna Kvam.
  • Vårin E. Sinnes
    Leder i Grønn Ungdom Rogaland
  • Anna Kvam
    1. stortingskandidat for Rogaland MDG
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

NHO påstår i Aftenbladet 4. mai at «Nei til gass er å si ja til sterkt forurensende kull», og kritiserer De Grønne for å ikke ville basere Norges framtid på olje og gassproduksjon. Innlegget gjentar myten om at norsk gass skal være Europas klimafrelser. Fortellingen holder ikke mål.

Misvisende tall

Tallene NHO trekker fram er misvisende. De refererer til hvor mange vindmøller som måtte ha vært stilt opp i 2020 hvis de skulle erstatte oljen og gassen Norge er anslått å produsere mellom da og 2030. De har gått glipp av at vi i De Grønne slettes ikke ønsker å stenge alle norske oljekraner og gassrør i løpet av tre år. Det vi har tatt til orde for, er å gradvis fase ut petroleumsnæringen over en tyveårsperiode. Vi kan ikke legge opp til at Norge skal eksportere olje og gass gjennom mesteparten dette århundret. Da gambler vi med at verden ikke når klimamålene sine.

Les også

Naivt av NHO å tro at olje- og gassnæringen kan fortsette som før

Storbritannia er ved siden av Tyskland det største markedet for norsk gass. Deres klimamål innebærer at de kvitter seg med kull allerede på 2020-tallet. Deretter vil gassens markedsandel falle for hver eneste nye solcelle, vindmølle eller varmepumpe som installeres, og det kommer til å bli mange. Vi er midt i en revolusjon for grønn teknologi, og ifølge Verdens Økonomiske Forum utkonkurrerer fornybar energi den fossile i land etter land allerede. Hvis verden skal nå klimamålene vil gassetterspørselen i Europa falle, uavhengig av Norges tilbud.

Stor risiko for Norge

NHO viser til at Det Internasjonale Energibyrået (IEA) i sitt scenario for hvordan verden kan nå målene i Paris-avtalen, slår fast at «naturgass spiller en viktig rolle i overgangen på tvers av flere sektorer», og at «det vil bli behov for investeringer i ny oljeproduksjon fordi produksjonen i dagens felt avtar raskere enn fallet i etterspørselen». Dette er ikke hele sannheten. Det totale bildet fra IEAs scenario er at gassforbruket globalt vil øke frem til omkring 2025 fordi gass overtar for kull i kraftsektoren, men deretter falle fordi gassen utkonkurreres av fornybare alternativer samtidig som effektiviseringstiltak reduserer energibehovet. For oljen vil fallet i etterspørselen være enda mer drastisk.

I lys av dette er det å fortsette å gi petroleumsindustrien enorme skattefordeler, og å lyse ut flere områder for olje- og gassleting på norsk sokkel, er en svært lite fornuftig bruk av Norges ressurser. Vi er ikke den eneste eksportøren av olje og gass i verden, og flere studier, blant annet fra Stockholm Environment Institute, viser at det er langt fra sikkert at nye norske petroleumsfelt i det hele tatt vil være lønnsomme i en verden som skal nå klimamålene. I stedet for å binde opp kapitalen og kompetansen vår til olje- og gassprosjekter som skal stå klare lenge etter at verdens etterspørsel etter fossil energi har sunket, må vi posisjonere oss i markedet for fornybar energi og annen grønn teknologi. Slik kan vi skape trygge arbeidsplasser og verdier vi vet vil vare i en verden som når de globale klimamålene.

Publisert: