• «Rådmannen foreslår i sitt budsjett for 2019 å opprette to nye stillinger i barnevernet. Men flertallspartiene er ikke fornøyd med det – og foreslår en videre opptrapping de neste tre årene med totalt åtte nye stillinger for barnevernet», skriver Erlend Jordal.

Stavanger løfter barnevernet

DEBATT: Høyre sammen med samarbeidspartiene har lagt fram forslag om flere stillinger i barnevernet. Vi har også lagt inn midler til kompetanseheving, veiledning og kjøp av ny teknologi.