Erfaringene taler mot aktiv dødshjelp

DEBATT: Læringen fra land med en kultur som ligner vår egen, viser at antall drepte, aldersgrenser og kriterier for hva som er god nok grunn forskyves raskt når aktiv dødshjelp innføres.

«Det finnes en rekke eksempler på mennesker som i land som har innført dødshjelp, har opplevd økt press for å dø, tatt selvmord på grunnlag av feil diagnose og selv blitt drept uten samtykke og mot sin vilje. », skriver Daniel Joachim Kleiven.
  • Daniel Joachim Kleiven
    Daniel Joachim Kleiven
    Informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi takker Andreas Wahl Blomkvist for tilsvar i Aftenbladet 13.12. Blomkvist mener at pasientens selvbestemmelse må legges til grunn, men argumentet for dødshjelp baserer seg ikke på selvbestemmelse. Da ville individets ønske stå alene i fokus. Men når vi ønsker å innføre grenser for hva som er god nok grunn til å bli tatt livet av, er vi allerede i gang med å definere hva som er leveverdige og uverdige menneskeliv. Dette virker umulig, uten å inkludere en rekke egenskaper som funksjonshemmede og utviklingshemmede lever med til daglig. Det er en grunn til at disse gruppene frykter en slik utvikling.

Ikke et tungt argument

Blomkvist påstår dødshjelp er et svar på opplevd smerte. Norge har nok kunnskap om smertelindring til at dette ikke er et tungt argument. Studier viser at svært få som etterspør dødshjelp, gjør det på grunn av smerter. Mer fremtredende er tap av selvstendighet, tap av verdighet eller opplevelsen av å være en byrde. Vi må ikke som samfunn forsterke forestillingen om at mennesker slutter å ha verdi når de er avhengige av medmennesker eller at de kan være en byrde i samfunnet om de ikke gjør nok nytte for seg.

Skråplaneffekten er reell i land som ligner vårt eget. Blomkvist tilhører et lite mindretall som fremdeles forsøker å så tvil om det. Når et slikt land innfører tilgang til dødshjelp, vil både antall drepte, aldersgrenser og kriterier forskyves raskt. I disse landene er det et kontinuerlig press mot en mye mer frislippet lov enn opprinnelig tenkt.

Et par korte eksempler er at antall drepte har fordoblet seg i både Nederland, Belgia og Sveits over den siste femårsperioden. Det finnes en rekke eksempler på mennesker som i land som har innført dødshjelp, har opplevd økt press for å dø, tatt selvmord på grunnlag av feil diagnose og selv blitt drept uten samtykke og mot sin vilje. For et tiår siden, ville det vært utenkelig å foreslå opplevd «livstretthet» som selvstendig kriterium for at en lege skal gi deg en dødssprøyte, men det debatteres altså nå.

Farlig eksperiment

Det finnes gode argumenter for omfattende til å presentere her, for hvorfor det å flytte på grunnleggende juridiske og etiske prinsipper, vil føre oss mot et samfunn vi ikke ønsker å ende opp med. Dette er et farlig eksperiment med en utvikling vi fremdeles bare ser konturene av.

Snarere enn «rasjonell vurdering av tallmateriale», baserer Blomkvist seg på urimelig tolkning og selektiv utvelgelse av studier. Vi vet nok til å si at Grønn Ungdoms ønske om «streng regulering» er særdeles lite realistisk.

Publisert: