• – Bomringen er i praksis et overgrep mot den enkeltes privatøkonomi og skaper et markert skille mellom den som har økonomi til å bytte ut bilen med en elbil for å kunne kjøre gratis gjennom bommen, eller som er heldig nok til å ha gang-/sykkel- eller bussmulighet mellom hjem, jobb, barnehage og skole, skriver Tore Andreas Haaland. Tove M. E. Bjørnå

Vær saklig i bompengedebatten

DEBATT: Et sant demokrati lar folk slippe til med sine meninger, men du når lenger med å holde deg til saklige argumenter og normal folkeskikk.