Hvordan få en bredere boligpolitikk, Høyre?

DEBATT: I NBBL håper vi at Stavanger Høyre kan være en medspiller for NBBL i å få dagens regjeringspartier til å forstå at vi trenger en bredere boligpolitikk for ungdom enn det vi har i dag.

Publisert: Publisert:

«NBBL har forsøkt å overbevise regjeringspartiene (og særlig Høyre) om at mer aktiv bruk av Startlån er en effektiv måte å begrense negative utslag av dagens strenge boliglånsforskrift – men har ikke lykkes», skriver Tore Johannesen. Foto: Shutterstock/illustrasjonsbilde

Debattinnlegg

 • Tore Johannesen
  Spesialrådgiver, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Jeg kan forsikre John Peter Hernes om at NBBL og boligbyggelagene så absolutt vil være en medspiller for kommuner som ønsker å ta et større ansvar for å skape et bedre boligmarked for unge. For Hernes tror jeg likevel at jakten på medspillere utgjør en større utfordring i eget parti enn i boligsamvirket.

I sitt svar (18.03) til mitt innlegg (Lånegaranti for unge boligkjøpere er ikke et politisk ansvar, 1. mars) slutter John Peter Hernes seg til min skepsis om å behovsprøve en kommunal lånegaranti opp mot foreldrenes økonomi. Her kunne også debatten vært avsluttet. Men innlegget til Hernes har en angrepsvinkel som virker forvirrende når det gjelder «med- og motspillere». Noe av dette kan skyldes et noe uheldig valg av overskrift i mitt innlegg, som etterlater et feilaktig inntrykk av hva jeg mener om politisk ansvar. Uansett opplever jeg et behov for å utfylle litt.

Langvarig innsnevring

La meg derfor understreke at jeg deler Hernes’ problembeskrivelse angående ungdoms muligheter på dagens boligmarked. Jeg deler også hans etterlysning av brede ordninger for å bistå ungdom inn i markedet for brukte boliger. Den viktigste boligpolitiske ordningen som eksisterer på dette området, er Startlån – der Husbanken stiller til disposisjon lånemidler gjennom kommunene. Dette er sikkert også Hernes veldig klar over. Men jeg må da minne om at denne ordningen er kraftig strammet inn, og at ungdom nå er utestengt som målgruppe. Skylden for denne innstrammingen må deles likelig mellom blå og rød side på Stortinget. Men på rød side er det tatt selvkritikk, og de går nå inn for å reversere denne innstrammingen. Det gjør absolutt ikke Høyre. NBBL har forsøkt å overbevise regjeringspartiene (og særlig Høyre) om at mer aktiv bruk av Startlån er en effektiv måte å begrense negative utslag av dagens strenge boliglånsforskrift – men har ikke lykkes.

Utviklingen av en smal statlig boligpolitikk har gått over lang tid, under ulike regjeringer: For eksempel har husbankstøtte til etablering av gode og forholdsvis rimelige utleieboliger for ungdom (med tidsbegrenset botid, men med muligheter for oppsparing av egenkapital) blitt fjernet for mange år siden. Antall nye studentboliger har heller ikke harmonert med utviklingen i antall studenter. Muligheten for lån og tilskudd fra Husbanken til å etablere såkalte lavinnskuddsboliger i borettslag, har også blitt fjernet.

Både nytt og bredt

Nå for tiden har flere boligbyggelag (herunder Bate i Stavanger) etablert ulike former for leie-til-eie-tilbud for ungdom. NBBL har forsøkt å få Husbanken til å bidra mer aktivt inn mot slike tilbud. I regjeringen har dessverre holdningen vært at de vil konsentrere sin innsats «mot de varig vanskeligstilte».

I NBBL er vi derfor veldig enig med Hernes om at det er behov for å tenke nytt og bredt om ordninger som kan gjøre inngangen inn i boligeiemarkedet lettere for dagens ungdom. Vi maser nær sagt om dette daglig, men opplever at vi primært blir møtt med motforestillinger hos dagens regjeringspartier – og særlig da de to blå. En nærliggende tolkning av John Peter Hernes’ innlegg 18. mars er at han heller ikke er helt fornøyd med regjeringens innsats på boligområdet. I NBBL håper vi derfor at Stavanger Høyre, kan være en medspiller for NBBL i å få dagens regjeringspartier til å forstå at vi trenger en bredere boligpolitikk for ungdom enn det vi har i dag.

Publisert:

Les også

 1. Lånegaranti for unge boligkjøpere er ikke et politisk ansvar

 2. Høyre: – Bedre boligmarked for unge er vårt ansvar

Mest lest akkurat nå

 1. Lervigs nye utestad tar natte­søvnen frå naboar: – Vil sjå på skjenke­reglane

 2. Marte (20) sa opp jobben og flyttet hjem for å pleie sin alvorlig syke pappa. Det fraråder Stavanger kommune

 3. Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

 4. To nye smittede i Stavanger søndag

 5. To covid 19-smittede tok tog fra Sandnes til Egersund fredag

 6. Bli med inn i Bent Høie og Dag Terje Solvangs atrium­hus: – Vi kan ikke komme oss fort nok hjem

 1. Debatt
 2. Boliglån
 3. Gjeld
 4. John Peter Hernes
 5. Stavanger Høyre