• «Sentrum øst, inkludert Bekhuskaien, er et helt sentralt element for å sikre videre utvikling og positiv vekst i Stavanger sentrum», skriver Per Th. Grimnes, Rolf Skjelstad og Nils Jacobsen. Her illustrasjon av forslaget til Lervik Aktiebryggeri. Lervig Aktiebryggeri/COBE arkitektur

Bekhuskaien må diskuteres på «utsiden»

DEBATT: Det er åpenbart at ny bruk av så sentralt beliggende tomter som Bekhuskaien, i høyeste grad er en bysak, ikke bare en sak for havnevesenet.