• «Skal vi fra politisk hold slutte å betrakte voksne som økonomisk selvstendige individer?» spør Tore Johannesen i NBBL. NTB scanpix

Lånegaranti for unge boligkjøpere er ikke et politisk ansvar

BOLIG: Ordførerkandidat John Peter Hernes (H) og de borgerlige partiene i Stavanger bør droppe alle tanker om å behovsprøve boligøkonomiske ordninger opp mot foreldrenes økonomi.