• «Flere barn i lavinntektsfamilier får gratis barnehage enn noensinne før, og funksjonshemmede som før måtte oppleve kroppen sin som et fengsel, har nå rett på å få hjelp av en personlig assistent til å leve det livet de vil», skriver Nina Ørnes og Terje Hetland. Shutterstock, illustrasjonsbilde

Vi sørger for velferd, AUF!

DEBATT: 21. januar er Sayna Etminan ute i Aftenbladet og kritiserer regjeringen for å drive med voldsomme kutt i velferdsstaten og at dette splitter samfunnet.