• «En kombinasjon av gode holdninger, oppdatert kunnskap og et åpent og tillitsfullt forhold mellom foreldre og barn er det som gjør at de fleste unge sier nei takk i møtet med illegale rusmidler», skriver Oddgeir Høyekvam. Her fra folkemøte om ungdomsmiljøet i Sola i desember. Ove Heimsvik

Rusforebygging – ikke valgkamp!

DEBATT: I forbindelse med folkemøtene om ungdom og rus i kommunene har Aftenbladet hatt noen innlegg på trykk med beskrivelser av Norsk Narkotikapolitiforening og vårt forebyggende arbeid som vi ikke kjenner oss igjen i.