Norge kan drives billigere om sjefer i det offentlige får mindre lønn

STATSBUDSJETT: Hva med å foreslå kutt i statsbudsjettet med rundt 20 prosent? Dette kan i hovedsak gjøres ved å kutte i offentlige stillinger, nivåer og ikke minst konsulentbruk. Ingen i det offentlige og i offentlig eide bedrifter bør tjene mer enn statsministeren.

Publisert: Publisert:

Å kutte i offentlige lederlønninger og konsulentbruk er riktig vei å gå for å kunne drive Norge billigere, mener Sjur Lærdal. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

  • Sjur Lærdal
    Stavanger

Finansministeren la nylig frem statsbudsjettet for 2021. Kommentarene var forutsigbare. Fra venstresiden beskrives budsjettet som «unorsk skatteskandale» og skattelettelser for rike på bekostning av fattige, syke, arbeidsløse og pensjonister. Høyresiden svarer at budsjettet gir verdiskapning og mer til fordeling på flere. Nå skal det forhandles mye og intenst om å flytte på poster i dette store budsjettet. Dersom vi lar denne del av debatten ligge og ser på helheten og vår felles fremtid. Hva er status?

Råflotte vaner

Vi går inn i en nær fremtid med reduserte oljeinntekter. Inntekter som har gitt oss en «norsk syke», noe forskjellig fra den «hollandske syken» som herjet etter store gassfunn utenfor deres kyst i 60- årene. Her til lands dokumenteres «syken» ved en forvokst og betydelig offentlig sektor som i dag utgjør 60 % av BNP (Bruttonasjonalproduktet) og hvor statsbudsjettet per innbygger er rundt 270.000 kroner mot 100 000 kroner i Sverige. Nesten tre ganger større. Hva gjør Norge mye dyrere å drifte enn Sverige?

Jo, vi har hatt og har gode inntekter fra oljen, og som politikere fra høyre til venstre elsker å dele ut til alle mulige mer eller mindre gode formål. Den negative med denne pengestrømmen er, at vi har lagt oss til et høyt kostnads- og lønnsnivå. Med reduserte inntekter fra oljen, kan vi umulig opprettholde denne råflottheten og vil lande med et brak.

Jeg tenker ikke på grunnfjellet

Hva er svaret? Jo betydelig økte skatter eller sterkt reduserte offentlige utgifter. I dette siste ligger elefanten i rommet godt begravet. Rause offentlige budsjetter har ført til et galopperende lønns- og kostnadsnivå i offentlige etater og offentlige eide virksomheter, – nevner her situasjonen i Vy som et godt og illustrerende eksempel. Jeg tenker i denne sammenheng ikke på grunnskolelæreren som står på for å gi kommende generasjoner kunnskap som bærer landet videre, ei heller på sykepleieren som står på for syke, heller ikke hjemmehjelperen som er dagens lyspunkt for eldre – alle med velfortjent lønn.

Nei, jeg tenker på det store antall offentlige nivåer og etater med overordnede administrative stillinger, hvor ledere ofte regjerer som småkonger i egne etater og sjefer som hyrer stadig nye eksterne konsulenter, ikke minst kommunikasjonsrådgivere, for å dokumentere at de gjør en god jobb. Jeg tenker også på politikere som sikrer seg så mange «bein», at samlet godtgjørelse overstiger lønnsnivået til både ordfører og statsminister.

Mange elefanter ute og går

Og hvorfor er alle disse elefanter fortsatt i rommet? Enkelt svar: ansatte i det offentlige er velgere de også. Ingen politiker har så langt jeg har registrert, tatt til ordet for kutt i offentlige utgifter og derved også stillinger, selv om de snakker med fine ord om effektiv forvaltningen, digitalisering med mer.

Her gjelder det for politikere å gi mer til de fleste for å vinne neste valg.
Hva med å foreslå kutt i statsbudsjettet med rundt 20 prosent, ved å kutte i offentlige stillinger, nivåer og ikke minst konsulentbruk. Ingen i det offentlige og i offentlige eide bedrifter bør tjene mer enn statsministerens. Dagens lønninger bør derfor ikke reguleres før disse er på rett nivå.

I kommuner kan ordførers lønn utgjøre et tilsvarende lønnstak. «Må få tak i de beste ledere», er ofte en unnskyldning for høye lønninger og honorarer. Jeg er sikker på at der finnes gode kandidater, for eksempel til ovenfor nevnte Vy, som tar ledende stillinger for en lønn under statsministerens lønnsnivå.
Vi må ta grep før det er for sent.

Jeg tenker på det store antall offentlige nivåer og etater med overordnede administrative stillinger, hvor ledere ofte regjerer som småkonger i egne etater og sjefer som hyrer stadig nye eksterne konsulenter, ikke minst kommunikasjonsrådgivere, for å dokumentere at de gjør en god jobb.
Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. – Risikerer å gå glipp av kunnskap om Stavanger domkirke, byens historie og norgeshistorien

  2. Kollapset i løp: Nå har Jakob Ingebrigtsen funnet ut hvorfor

  3. Svensk studie: Alle koronasmittede utviklet antistoffer

  4. NLM åpner for å frata medlemskap til de som «lever i strid med Guds ord»

  5. Kvinne på biltur fra Midt-Norge smittet familiemedlemmer i Sandnes

  6. Arvid Mæland vil hogge ut hodet til kong Harald i fjellet og sette opp «Sound of music» ved Ørsdalsvatnet