Lei av å være melkeku for staten

KRONIKK: Kommunale vannkrafteiere er offer for en skattepolitikk som overfører stadig større verdier fra eierkommuner til statskassen.

Fra offisiell åpning av Lyses kraftstasjon Lysebotn 2 i september 2018. Den avløste gamle Lysebotn kraftverk. Det norske skatteregimet for vannkraftsektoren gjør at det blir gjort for få slike investeringer eller nødvendige oppgraderinger. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Kari Nessa Nordtun
  Ordfører i Stavanger (Ap)
 • Ida Stuberg
  Ordfører i Inderøy (Sp)
 • Dag Olav Tennfjord
  Fylkesleder, Møre og Romsdal Høyre
Publisert: Publisert:

Hvert eneste år melker staten norske kommuner for millioner. I Stavanger-regionen alene har kommunene i en tiårsperiode gått glipp av 700 millioner kroner som kunne gått til velferdsproduksjon.

Ifølge beregninger THEMA Consulting Group har gjort, er nettoøkningen i skatteprovenyet til staten fra vannkraftproduksjon på ca. 14 milliarder kroner i perioden 2007–2019.

Energiselskapet Lyses eiere er derfor ikke alene om å se en stadig større del av verdiskapingen bli sluset inn i statskassen. Kommunale eiere av vannkraftproduksjon i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Innlandet, Møre og Romsdal, Vestland, Viken, Agder og Vestfold og Telemark er del av den samme utviklingen.

Kronikkforfatterne (f.v.): Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger (Ap), Ida Stuberg, ordfører i Inderøy (Sp) og Dag Olav Tennfjord, fylkesleder i Møre og Romsdal Høyre. Foto: Stavanger Aftenblad, Inderøy kommune, Møre og Romsdal Høyre

Rettferdig fordeling

Kommunale eiere av norsk vannkraftproduksjon sitter på det mange snakker om som «arvesølvet». Kommunene har eierskap til store verdier som skulle gått til velferdsproduksjon lokalt, men sitter igjen med en stadig mindre del av kaken. Kun en tredel av verdiskapingen fra norsk vannkraftproduksjon blir igjen hos lokale eier- og vertskommuner. Resten tar staten.

Den viktigste årsaken til at staten har kunnet stikke hånden stadig dypere ned i honningkrukken, er manglende organisering. Mens andre interessenter er godt organisert, har kommunale eiere av vannkraft gått alenegang og vært enkle å spille utover sidelinjen. Dette ønsker Nettverket for kommunale vannkrafteiere å gjøre noe med. Vi vil samle lokalpolitikere fra hele landet i kampen for en mer rettferdig fordeling av verdiskapingen – til det beste for lokalsamfunnene våre.

Les også

Slik vil mektig allianse utløse milliardverdier og 12.000 årsverk

Lei av å være melkeku

Vannkraften er nøkkelen til det norske fornybarsamfunnet. Det var utbyggingen av vannkraften som gjorde Norge til en industrinasjon og la grunnlaget for den norske velferdsstaten for godt over hundre år siden. Og det er vannkraften som fortsatt vil være ryggraden i kraftsystemet og bringe oss over i fornybarsamfunnet. Eierkommunene er derfor en del av løsningen på elektrifiseringen av samfunnet, og vi bør ikke lenger finne oss i bare å bli behandlet som en melkeku for staten.

Norge har ca. 1500 vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på rundt 135 TWh. Mange av vannkraftverkene ble bygget på 1960-tallet og nærmer seg teknisk levealder. Derfor er det stort behov for rehabiliteringer for å opprettholde dagens produksjon, samtidig som det for mange av anleggene vil være mulig å øke produksjonen gjennom en oppgradering.

Les også

Lyse-topp Harald Espedal spår større strømpris-svingninger

Kun en tredel av verdiskapingen fra norsk vannkraftproduksjon blir igjen hos lokale eier- og vertskommuner. Resten tar staten.

Ikke godt nok

Skattesystemet har i en årrekke vært en barriere for viktige investeringer i regulerbar vannkraft.

I mange tilfeller har kun strengt nødvendige investeringer blitt gjennomført, og potensialet i vannkraften har ikke blitt hentet ut. Insentivene for å investere i regulerbar vannkraft er blitt bedre etter at Stortinget ved behandling av statsbudsjettet for 2021 vedtok at grunnrenteskatten fra og med i år skal utformes som en kontantstrømskatt. Dette vil gjøre det mer attraktivt å investere i opprusting og utvidelser av gamle kraftverk.

Men dessverre ble det ikke vedtatt endringer i grunnrente-skattemodellen for investeringer som er gjennomført før 2021. Dermed kommer heller ikke stortingsflertallets vedtak kommunale eier- og vertskommuner til gode. Grunnrenteskatten vil fortsatt i sin helhet tilfalle staten på bekostning av velferdsproduksjon i kommunene.

Grunnrenteskatten er uttrykk for den meravkastningen som teoretisk sett oppstår ved utnyttelsen av en knapp naturressurs som utbyggbare vannfall i Norge utgjør. Da grunnrenteskatten ble innført i 1997, var skattesatsen 27 prosent. I 2019 var skattesatsen økt til 37 prosent.

Lokal velferdsproduksjon

Skiftende regjeringer har de siste tiårene funnet det betimelig å innrette grunnrenteskatten på en måte som i stadig større grad overfører verdier fra kommunene til staten. For vertskommuner har det gjort at grunnlaget for å beregne formuesverdi og eiendomsskatt av vannkraftproduksjonen er blitt redusert, noe som igjen fører til lavere skatteinntekter. Mens eierkommunene har måttet finne seg i at innretningen på grunnrenteskatten har ført til lavere utbytter.

Beregninger THEMA Consulting Group har gjort for Lyse viser at grunnrenteskatten økte med 800 millioner kroner i perioden 2007–2017. Selskapsskatten er riktignok redusert i samme periode, men skattebelastningen har totalt sett økt med 700 millioner kroner. Dette er penger eierne har gått glipp av, og som kunne blitt brukt til mer velferdsproduksjon i kommunene – som skole, barnehager og eldreomsorg.

Tilsvarende tap har andre kommuner med eierskap i vannkraftselskap blitt påført. Nettverket for kommunale vannkrafteiere vil ha endringer i innretningen av grunnrenteskatten slik at en større del av verdiskapingen blir igjen hos eier- og vertskommuner.

Les også

 1. Høy skatt gjør at vannkraftutbygginger settes på vent

 2. «Suksessoppskriften som gikk tapt»

 3. – Vannkraft er hverken laks eller olje!

 4. LO og NHO ber regjeringen om tiltak for vannkraft i Norge

 5. Regjeringen dropper omstridt kraftskatteforslag

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Full fyr på dagens Viking-trening

 2. Tidligere politiker dømt til fengsel i fem måneder

 3. 32 nye personer smittet på Nord-Jæren

 4. Vikings nye trenerduo: – Vi tar ikke et steg opp blant de beste om vi fort­setter slik

 5. – Den sterke, fryktbaserte kommunikasjonen som vi får mye av fra myndighetene nå for tiden, gjør noe med oss

 6. Endelig! En konsert! Med folk!