Ensomhet er også politikk

DEBATT: Det er bra å bry oss om hverandre, særlig i en krisetid, men hva om vi ser dette i et litt større perspektiv?

«Det er mye politikere kan gjøre for å motvirke ensomhet,» skriver Kjersti Helene Haarr og Inger Marie Lid.
  • Inger Marie Lid
    Professor, VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag
  • Kjersti Helene Haarr
    førstelektor og studieleder, VID vitenskapelige høyskole
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale at for de som kjente på ensomheten fra før, kan pandemien i 2020 ha gjort forholdene enda verre. Hun ga en oppfordring til hver enkelt: «Er det noen du tror sitter ensomme, ja – så ta en telefon, slå av en prat, hør hvordan det går. Det koster så lite, men betyr så mye.»

Les også

Solberg: 2020 ble et skikkelig uår

Vi tenker også at det er bra å bry oss om hverandre, særlig i en krisetid, men hva om vi ser dette i et litt større perspektiv? Ensomhet er også politikk. Politiske prioriteringer kan legge til rette for fellesskap og samhandling, eller også det motsatte. Ensomhet er sammensatt, men har klare strukturelle trekk, og det er mye politikere kan gjøre for å motvirke ensomhet.

Økende ensomhet

De fleste er enige i at vi har hatt et år ingen kunne se for seg på denne tiden i fjor. Vi leser og hører om at mange har fått livene sine radikalt endret, både på den negative og den positive siden av skalaen. Noen har fått mer å gjøre, opplever å være spesielt nyttige og kan bidra med sin kunnskap. Andre mister muligheten til lønnet arbeid og inntekt, og opplever ekstra belastninger i familien og blant nærpersoner. Flere sliter økonomisk, og frivillige organisasjoner har delt ut pakker og gavekort på mat til familier og enkeltpersoner i større grad enn tidligere. Mange har kjent på ensomhet og utenforskap.

Forfatter og forsker Noreena Hertz skriver om en annen, langsommere pandemi i boka Ensomhetens århundre (2020). Som tittelen antyder, mener hun at følelsen av ensomhet er utbredt og ikke av ny dato, men har bygget seg opp over tid. Endringer skjer både i arbeidslivet, i familiestrukturer og i samfunnet ellers. Ensomhet brukes oftest om en uønsket opplevelse, beskrevet som en sosial sultfølelse på grensen til smertefull. Ensomhet er helsefarlig og tar mange liv, også i Norge.

Arenaer for fellesskap i lokalsamfunnet

Vi vet at 1 av 5 voksne bor alene i Norge, mens 1 av 3 eldre gjør det samme. Å være eller bo alene er ikke ensbetydende med å være ensom. For å kunne treffe andre og ha fellesskap, kreves det likevel arenaer som egner seg for dette. Arbeid er ett slikt viktig område, kultur er et annet. Offentlige møteplasser uten forpliktelser, er et tredje. Opptellinger og fortellinger viser oss at de kommunene som har satset på et lokalt bibliotek, med rom for å sette seg ned, lese aviser, slå av en prat, møte kjente eller «nære fremmede», der går besøkstallene rett til værs. Flekkefjord, Mandal og Oslo er eksempel på nyere, litt påkostede slike bygg. Og Bryne har sitt flotte Garborg-senter og bibliotek. Andre mindre lokalsamfunn har derimot mistet sin «filial». Eksempelvis ble nærbiblioteket på Kvernaland i Time, der vi kunne gå med barna, finne en kjekk bok og spille et spill, flyttet på 1990-tallet. Bygda blir nå fortettet i stor fart, og innbyggertallet har økt betraktelig. Biblioteket har ikke aldersgrense, er gratis og selger ikke alkohol. Det humaniserer bygningen ved at man kan dra dit uten å måtte betale penger, ifølge byforsker og førsteamanuensis ved NMBU Erling Dokk Holm. Borgerne som bruker biblioteket representerer et stort mangfold; barn, unge, eldre, personer med minoritetsbakgrunn og personer med funksjonsnedsettelse.

Medvirkning

Når offentlig sektor kan gjennomføre store byutviklingsprosjekter, bør de også kunne prioritere at deler av bygningsmassene brukes av innbyggerne som kan ta del i å bestemme over aktiviteten. Medvirkning er en rettighet i plan- og bygningsloven og viktig for å oppnå tilknytning og medborgerskap i lokalsamfunnene. Borgerne skal spørres om hva de ønsker for sine nærområder og hvilke aktiviteter innbyggerne støtter opp om. For eksempel legger Indre Østfold kommune, som er medlem av nettverket Sunne kommuner (Healthy cities) til rette for at innbyggerne kan engasjere seg i stedsutvikling. Kommunen har vært en av fire pilotkommuner for å utvikle en norsk versjon av dialogverktøyet «Stedskompasset».

Stavanger kommune er også med i Sunne kommuner og jobber for å styrke sosial bærekraft som drivkraft i lokal samfunnsutvikling. Sosial bærekraft handler om tilhørighet og å sikre innbyggerne like muligheter til å delta i samfunnet. For å få det til må byråkrater, fagpersoner og borgerne snakke sammen og samarbeide. Kan medborgerskap redusere ensomhet? Et godt demokratisk samfunn er et samfunn som gjør deltakelse mulig. Flere strukturelle forhold kan bidra til å bygge sterkere fellesskap og solidaritet. Vi kan gjerne ringe en venn oftere enn ellers nå i koronatiden, men vil likevel sende ballen tilbake til statsministeren og andre folkevalgte og minne om at det kommer en tid også etter pandemien. Da vil vi igjen treffes på det lokale biblioteket og i parken, se kunst og gå på teater, delta i idrett og frivillig arbeid. Derfor er det avgjørende at folkevalgte snakker med borgerne, vet hva lokalmiljøet ønsker og hva som skal til å for å skape åpne og tilgjengelige møteplasser lokalt. Dette kalles bred medvirkning og samskaping – og er en grunnleggende del av demokratiet.

Publisert: