Kristenledere bør ikke ha tette bånd til presidenter og statsledere

KRISTENDOM: De siste årene har vi sett kristne ledere i USA som til de grader har tatt parti for president Donald Trump. Det skader evangeliets troverdighet. Evangeliet er nemlig hevet over politikken.

Kristne skal være forsiktige med å knytte seg for tett til statsledere. Men å be for presidenter og politikere, det skal vi gjøre uansett om de representerer rødt eller blått. Nå trenger Joe Biden våre forbønner!

Debattinnlegg

 • Sten Sørensen
  Pastor i Misjonskirken Stavanger
Publisert: Publisert:

De nære bånd det har vært mellom enkelte evangelikale ledere og Trump, bør mane til ettertanke. Å stå i nære allianser med statsmenn og presidenter er både usunt og skadelig.

Ja, noen har gått så langt og sagt at presidenten har vært innsatt av Vår Herre til å utføre Guds plan i landet. At samme president har hatt det som sitt varemerke å lyve og snakke ned andre og satt folkegrupper opp mot hverandre, er blitt oversett. Dette er egentlig tragisk og harmonerer ikke med de verdier kristenledere bør stå for. Når det er sagt betyr det ikke at kristenledere kan ha kontakt med statsledere, men det må gjøres med klokskap.

Billy Graham et forbilde

I USA var predikanten Billy Graham forbilledlig når det gjaldt forholdet til presidentene i sitt hjemland. Han var en åndelig ressurs og venn med alle presidenter fra 1948 fram til sin død. Det gjaldt presidenter om de var demokrater eller republikanere. Alle ble behandlet likt og han ville ikke bli oppfattet som støttespiller for en av sidene. Det var nemlig predikant han var, og han ble oppfattet som pastor for hele USA. Det var gripende å være i Billy Grahams begravelse og se den anerkjennelse og ære som ble vist ham gjennom hans lange liv. Alle gjenlevende presidenter benyttet anledningen ved hans død til å takke ham for den viktige tjenesten han hadde utført i Amerika.

Det er viktig at de kristne, inklusive predikanter, utøver et samfunnsansvar. Som en del av samfunnet bør en bidra på en positiv måte, enten det gjelder frivillighet eller andre samfunnsmessige oppgaver.

Personlig har jeg også tatt på meg oppgave som lokalpolitiker for å kunne bidra positivt i lokalmiljøet. Slike oppgaver er viktige om en har anledning til det. Gjennom mitt politiske engasjement ble jeg også enstemmig valgt til leder av Forliksrådet for en fireårs periode. Det var utrolig lærerikt og givende, og man fikk hjelpe mennesker til løsninger og forlik.

Partipolitikk er uklokt

Det er en krevende balansegang å være pastor og politiker, derfor har jeg ikke hatt politiske oppgaver mens jeg har vært pastor. Man skal være pastor for en samlet menighet, og da kan det skape støy å være partipolitisk aktiv. I dag er jeg ute av politikken og har tiltrådt som pastor igjen – i Misjonskirken Stavanger. Selvfølgelig skal man løfte opp bibelske verdier i forkynnelsen og dermed gi viktige signaler til samfunnet. Men å drive partipolitikk i en menighet, tror jeg er svært uklokt. En annen side er at en pastor kan og bør oppmuntre og støtte medlemmer i menigheten til aktivt samfunnsengasjement.

Det er flott å ha venner i ulike politiske miljø. Vennskap overstyrer partigrenser. Kan man bety noe for personer som har politisk, eller annet ansvar i samfunnet, er det fint.

Det gode og sanne

Bibelen oppfordrer oss til å verdsette alt som er godt og sant. Selvfølgelig er det politiske områder som en kan verdsette forrige president for. Trumps syn på abort, Israel og at han fikk på plass nye konservative høyesterettsdommere, var grunner til at evangeliske kristne i stor skala stemte på ham.

Rune Edvardsen fikk et formaningsord av Reinhard Bonnke da han ble leder i Troens Bevis: «Rune, vær forsiktig med å knytte deg til politiske ledere eller statsledere – for de varer én eller to perioder. Vi skal vare livet ut.»
Kloke ord.

Men å be for presidenter og politikere, det skal vi gjøre uansett om de representerer rødt eller blått. Nå trenger Joe Biden våre forbønner!

Det er viktig at de kristne, inklusive predikanter, utøver et samfunnsansvar. Som en del av samfunnet bør en bidra på en positiv måte, enten det gjelder frivillighet eller andre samfunnsmessige oppgaver.
Publisert:
 1. Politikk
 2. Kristendom
 3. USA
 4. Joe Biden
 5. Donald Trump

Mest lest akkurat nå

 1. Heller ikke denne gang mobiliserer Rogaland KrF for Olaug Bollestad

 2. Brann­vesenet må hjelpe en per­son ned fra tre

 3. Pfizer: Vaksinen trygg for barn mellom 5 og 11 år

 4. To Nav-ansatte i Bergen kniv­stukket under bruker­møte

 5. Her åpner en ny Dolly Dimples med musikk­pub

 6. Uvanlig mange små­barn vil tro­lig få luft­veis­infek­sjoner fram­over